Zastosowanie elementów muzykoterapii w niwelowaniu nadpobudliwości psychoruchowej i zachowań agresywnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

10

godzin dydaktycznych

Poznanie możliwości wykorzystania muzyki do niwelowania stanów napięcia emocjonalnego i zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnymPrzebieg szkolenia

  1. Różnorodne formy agresji i ich objawy
  2. Poznanie możliwości wykorzystania muzyki w edukacji , wychowaniu i terapii
  3. Poznanie niewerbalnych środków komunikacji
  4. Prozdrowotny i leczniczy potencjał muzyki
  5. Muzykoterapia w formie receptywnej i aktywnej
  6. Wyrażanie siebie i swoich emocji w ruchu , tańcu i grze na instrumentach
  7. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
  8. Zabawy muzyczno – ruchowe sprzyjające rozładowaniu stanów napięcia emocjonalnego
  9. Wskazówki do pracy indywidualnej z dziećmi nadpobudliwymi i agresywnymi

Dodatkowe informacje

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia zmiennego


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku ...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności

zobacz

Konferencja
Miasto:
Termin: 21/03/2020

Muzyczne Warsztaty Bliżej Przedszkola

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak budować dobre relacje w grupie - integrac...

zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 29/02/2020

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Każdy może być aktorem

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

zobacz