Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 848.14 kb
Stron: 5
Id: 2987

Warsztatowy dialog z rodzicami

Agnieszka Czeglik   Listopad 2012

Fragment artykułu: Pedagogizacja rodziców powinna być jednym z ważniejszych zadań przedszkola. Od tego, czy mamy z nimi dobry kontakt, czy chętnie kontaktują się z nauczycielami, zależy w znacznej mierze sukces dziecka. Przyczynia się to również do zminimalizowania kłopotów wyc... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać bezpłatnie.

Zobacz również

cykl Zarządzanie przedszkolempedagogizacjawspółpraca z rodzicami

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Współpraca z rodzicami i pedagogizacja

Więcej z tego numeru

Listopad 2012

Fragment artykułu:
Pedagogizacja rodziców powinna być jednym z ważniejszych zadań przedszkola. Od tego, czy mamy z nimi dobry kontakt, czy chętnie kontaktują się z nauczycielami, zależy w znacznej mierze sukces dziecka. Przyczynia się to również do zminimalizowania kłopotów wychowawczych nie tylko na terenie przedszkola, ale i w domu. Przedszkole ma szansę uzupełniać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego dziecka. Ma szansę wspierać i pobudzać jego rozwój, po uprzednim dokładnym poznaniu potrzeb i możliwości wychowanka. Są to podstawowe kierunki pracy przedszkola. Kierunki te bez ścisłej współpracy z rodzicami dziecka stają się niemożliwe do realizacji. Dlatego tak ważna jest konieczność ustalenia przez nauczycielki przedszkola i rodziców wspólnego systemu postępowania z dzieckiem. Współpracę należy zacząć od stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, otwarcia na potrzeby dziecka i oczekiwania rodziców. Nasza postawa pozwoli na rzeczywiste zaangażowanie ich we wspólne działania dla dobra dziecka.
W dzisiejszych czasach wyraźna staje się potrzeba planowych, otwartych i partnerskich kontaktów polegających na wymianie poglądów dotyczących spraw wychowania oraz ustalenie jednolitego sposobu oddziaływania na dziecko i ponoszenie wspólnej odpowiedzialności za warunki jego rozwoju. A dobry, przyjazny kontakt w płaszczyźnie nauczyciel – rodzic – dziecko jest podstawą do osiągnięcia sukcesu dydaktyczno-wychowawczego (…).Ważne, aby spotkania warsztatowe z rodzicami nie były monotonne i by zostały dostosowane do potrzeb konkretnej grupy.

Z dalszej części artykułu dowiemy się m.in.:

  • jak przygotować się do spotkań warsztatowych z rodzicami;
  • jak do takiego spotkania przygotować rodziców;
  • jakie trudności stają przed osobami organizującymi zebrania z rodzicami;
  • jakie postawy najczęściej przejawiają rodzice.

W artykule znajdziemy także wiele przykładów metod aktywizujących – do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie prowadzonych warsztatów.

Objętość artykułu: 5 stron.