Typ: pdf
Wielkość: 354.51 kb
Stron: 3
Id: 1841

Rozpoznaję i zapamiętuję dźwięki. Uczę się na pamięć wierszyków (ćwiczenia wrażliwości i pamięci słuchowej)

Beata Bielska   Maj 2012

Fragment artykułu: (…) Dziecko pięcio- i sześcioletnie coraz swobodniej posługuje się mową, łatwiej przychodzi mu opisywanie swoich potrzeb i emocji, chętniej komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi. Dlatego tak istotne jest wspomaganie rozwoju mowy dziecka przez opiekunów. M... więcej
Pobierz

Zobacz również

cykl Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?przygotowanie do szkołyscenariusz zajęć

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Gotowość do nauki czytania i pisania

Więcej z tego numeru

Maj 2012

Fragment artykułu:
(…) Dziecko pięcio- i sześcioletnie coraz swobodniej posługuje się mową, łatwiej przychodzi mu opisywanie swoich potrzeb i emocji, chętniej komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi. Dlatego tak istotne jest wspomaganie rozwoju mowy dziecka przez opiekunów. Ma ono na celu nie tylko nauczenie norm języka polskiego, ale także przygotowanie do nauki czytania. Mowa kształtuje się w środowisku rodzinnym. Przy okazji zajęć domowych oraz samoobsługowych powinniśmy rozmawiać z dzieckiem i cierpliwie odpowiadać na wszystkie jego pytania. Z pewnością motywujące dla przedszkolaka będzie przekonanie, że opowiadanie czy recytowanie wierszyków jest przydatne w szkole.
(…) Biorąc pod uwagę ich różnorodność, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na: wdrażanie dzieci i rodziców do wspólnych imprez oraz uroczystości; naukę na pamięć rymowanek, wierszy, zagadek; udział w inscenizacjach i przedstawieniach teatralnych; rodzaj, bogactwo i pomysłowość zajęć artystycznych; rozbudzanie dziecięcych zainteresowań; rozwijanie mowy, twórczy kontakt z literaturą; procesy uspołeczniania dziecka w grupie rówieśniczej; zachęcanie do pantomimy, fantazjowania i relaksacji; wdrażanie do aktywnego poznawania otaczającego świata oraz eksperymentowania; zabawy ortofoniczne; edukację przez ruch (na przykład: rytmiczne ćwiczenia graficzne wykonywane na dużych płaszczyznach jedną ręką, naprzemiennie lub oburącz).


W treści tego bardzo praktycznego artykułu znajdziemy:

  • bajkę relaksacyjną;
  • przykłady zabaw rozwijających do relaksacji „Zapach wiosennego ogrodu”.

Artykułowi towarzyszy:

  • scenariusz zajęć „Bocian i żaby”;
  • scenariusz zajęć „Wiatr – wiosenny kompozytor”.

W obu tych scenariuszach Autorka zawarła liczne propozycje ćwiczeń wrażliwości i pamięci słuchowej.


Objętość artykułu: 3 strony.