Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 364.15 kb
Id: 5650

Reaktywacja obowiązku przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich

Dariusz Skrzyński   Marzec 2016

Od dnia 1 stycznia 2016 r. rekrutacja do przedszkoli odbywa się na zasadach określonych przepisami rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty (art. 20a-20zh) oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w  postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szcze... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektornauczycielprawo oświatowe

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Marzec 2016

Od dnia 1 stycznia 2016 r. rekrutacja do przedszkoli odbywa się na zasadach określonych przepisami rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty (art. 20a-20zh) oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w  postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Nowe szczegółowe zasady mają gwarantować przejrzyste postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, mając na względzie, że od 1 września 2016 r. wychowaniem przedszkolnym jest objęte dziecko od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w  roku kalendarzowym w którym kończy siedem lat.(…) Zgodnie z  nowymi regulacjami rodzice mogą do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w  którym dziecko kończy siedem lat, wystąpić do dyrektora z  wnioskiem o  odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki, pomimo osiągnięcia przez nie wieku, w którym powinno obowiązkowo pójść do szkoły. W praktyce decyzje o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły podstawowej obwodowej tego dziecka. Obecnie nie ma już potrzeby załączania do wniosku opinii poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w  danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne.