Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 489.38 kb
Stron: 4
Id: 961

Raport z ewaluacji wewnętrznej a sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Agnieszka Czeglik   Czerwiec 2011

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), jednym z zadań dyrektora przedszkola jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączn... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektorewaluacjaewaluacja wewnętrznamenadżernadzór pedagogicznycykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Czerwiec 2011

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), jednym z zadań dyrektora przedszkola jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia – oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników przedszkola obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie – zgodnie z brzmieniem §22 wspomnianego rozporządzenia – do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, czyli prowadzonej ewaluacji, kontroli i wspomagania. Jaki ma być kształt raportu? Czy wystarczy podsumować ewaluację wewnętrzną? Czy może tradycyjnie opracować sprawozdanie z nadzoru? Myślę, że obecnie te pytania nie mają już większego znaczenia, bowiem nie forma jest teraz ważna, a treść, czyli wiedza, którą udało nam się zebrać w wyniku realizacji planu nadzoru. Jak zatem zabrać się do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, aby „zrobić i się nie narobić”?


Autorka omawia m.in., co powinno zawierać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz jak powinno wyglądać podsumowanie sprawowanego nadzoru. Artykułowi towarzyszy wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej oraz wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.