Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Planowanie pracy indywidualnej z dzieckiem

Wiesława Żaba-Żabińska   Luty 2011

Istnieją co najmniej trzy przesłanki, dla których planowanie pracy indywidualnej z dzieckiem nabiera dziś wyjątkowo istotnego znaczenia. Po pierwsze są to znaczące zmiany paradygmatyczne dokonujące się w pedagogice, w tym także w pedagogice (i edukacji) przedszkolnej. Oznacza to stopniowe doc... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

wczesne wspomaganiezajęcia dydaktyczno-wyrównawczeindywidualizacja

Więcej z działu

Specjalne potrzeby edukacyjne

Więcej z tego numeru

Luty 2011

Istnieją co najmniej trzy przesłanki, dla których planowanie pracy indywidualnej z dzieckiem nabiera dziś wyjątkowo istotnego znaczenia. Po pierwsze są to znaczące zmiany paradygmatyczne dokonujące się w pedagogice, w tym także w pedagogice (i edukacji) przedszkolnej. Oznacza to stopniowe dochodzenie do głosu i coraz częstsze (także coraz bardziej pożądane) realizowanie w praktyce założeń humanistycznego podejścia do rozwoju wychowanka. Podkreślana współcześnie wartość podmiotowości w edukacji, w przełożeniu na język praktyki, zaznaczać ma się właśnie w zindywidualizowanym podejściu do dziecięcych doświadczeń, możliwości, potrzeb, dążeń, aspiracji. Starannie stwarzane sytuacje edukacyjne mają więc uwzględniać poziom i dynamikę rozwoju dziecka, tempo nabywanych przez niego sprawności, umiejętności i wiedzy, jego aktualne przeżycia oraz osobiste problemy.


W artykule opisano znaczenie planowania pracy indywidualnej z dzieckiem, co należy uwzględnić przy planowaniu pracy indywidualnej, przedstawiono autorską koncepcję struktury planu indywidualnej pracy z dzieckiem. Artykułowi towarzyszy gotowe narzędzie – przykładowy plan indywidualnej pracy z dzieckiem.