Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 445.61 kb
Id: 5652

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Kinga Kurczek   Marzec 2016

Nowo zatrudniony nauczyciel uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty wraz z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu (Karta Nauczyciela art. 9d ust. 1). Nauczyciel rozpoczyna swoją dziewięciomiesięczną ścieżkę awansu zawodowego, jeżeli jest zatrudniony w co najmniej połowie wymia... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.
Pomoce dydaktyczne 1

Zobacz również

nauczycielplan rozwoju zawodowegorozwój osobistystaż

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Marzec 2016

Nowo zatrudniony nauczyciel uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty wraz z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu (Karta Nauczyciela art. 9d ust. 1). Nauczyciel rozpoczyna swoją dziewięciomiesięczną ścieżkę awansu zawodowego, jeżeli jest zatrudniony w co najmniej połowie wymiaru etatu, na stanowisku zgodnym z wymaganiami kwalifikacyjnymi (KN art. 3 ust. 3). Ponadto, aby nauczyciel uzyskał stopień stażysty, zatrudnienie musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych (KN art. 9d pkt 1). Jeżeli stosunek pracy nawiązano po tym terminie, nie można rozpocząć awansu zawodowego do końca danego roku szkolnego (KN art. 9d pkt 2).

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania