Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Pedagogika pozytywna, czyli jak odnaleźć supermoce

Kamila Witerska   Maj 2019

"Ciesząca się obecnie coraz większą popularnością pedagogika pozytywna rodzi się na gruncie psychologii pozytywnej, która powstała już dwadzieścia lat temu, kiedy to w 1998 roku podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego APA Martin Seligman, jego ówczesny przewodniczący, wezwał człon... więcej

Zobacz również

dziecko zdolnepedagogizacjapedagogizacja rodzicówpsychologiapedagogika pozytywna

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Systemy pedagogiczne, koncepcje edukacyjne, nowatorskie metody...

Więcej z tego numeru

Maj 2019

"Ciesząca się obecnie coraz większą popularnością pedagogika pozytywna rodzi się na gruncie psychologii pozytywnej, która powstała już dwadzieścia lat temu, kiedy to w 1998 roku podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego APA Martin Seligman, jego ówczesny przewodniczący, wezwał członków APA do „reorientacji psychologii z ludzkich słabości na ludzką siłę” (...). Psychologia pozytywna pojawiła się jako reakcja na psychologię negatywną, dominującą w XX wieku, w której przeważała tematyka zaburzeń i chorób psychicznych, uprzedzeń czy zachowań agresywnych (...). Przedmiotem zainteresowania psychologii pozytywnej stało się dobre życie (...), a przede wszystkim dwie postacie dobrego życia – szczęście i życie w sposób wartościowy. Tworząca się obecnie pedagogika pozytywna, idąc w ślad za psychologią, jako główny przedmiot swoich badań określa dobre życie oraz wychowanie i kształcenie do dobrego życia (...)."