Obserwacja zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola

Barbara Szeląg   Maj 2011

Obserwacja zajęć stanowi ważne narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora, pomocne w zbieraniu informacji podczas: ewaluacji efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, awansu zawodowego nauczycie... więcej
Pobierz

Zobacz również

dyrektorewaluacjanadzór pedagogicznynauczycielobserwacja i diagnoza

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Maj 2011

Obserwacja zajęć stanowi ważne narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora, pomocne w zbieraniu informacji podczas: ewaluacji efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, awansu zawodowego nauczycieli oraz innej działalności statutowej przedszkola, w tym wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.


W artykule o tym, czym jest obserwacja i jakie są zadania dyrektora przedszkola w jej kontekście, jakie są jej rodzaje i co z niej wynikać powinno dla działania przedszkola i pracy nauczycieli.