Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Obserwacja zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola

Barbara Szeląg   Maj 2011

Obserwacja zajęć stanowi ważne narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora, pomocne w zbieraniu informacji podczas: ewaluacji efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, awansu zawodowego nauczycie... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektorewaluacjanadzór pedagogicznynauczycielobserwacja i diagnoza

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Maj 2011

Obserwacja zajęć stanowi ważne narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora, pomocne w zbieraniu informacji podczas: ewaluacji efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, awansu zawodowego nauczycieli oraz innej działalności statutowej przedszkola, w tym wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.


W artykule o tym, czym jest obserwacja i jakie są zadania dyrektora przedszkola w jej kontekście, jakie są jej rodzaje i co z niej wynikać powinno dla działania przedszkola i pracy nauczycieli.