Typ: pdf
Wielkość: 604.77 kb
Stron: 3
Id: 129

Nazwać bliższą i dalszą rzeczywistość

Edyta Kaczanowska   Grudzień 2010

Ostatnim etapem Odimiennej Metody Nauki Czytania jest „Nazywanie świata”. W tym etapie chodzi o stworzenie takiej sytuacji, w której dziecko nawet przy powolnym rytmie czytania osiągnie radość ze zrozumienia tego, co czyta – podkreśla dr Irena Majchrzak, twórczyni met... więcej
Pobierz

Zobacz również

nauka czytaniaOdimienna Metoda Nauki Czytaniacykl Odimienna Metoda Nauki Czytania

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Gotowość do nauki czytania i pisania

Więcej z tego numeru

Grudzień 2010

Ostatnim etapem Odimiennej Metody Nauki Czytania jest „Nazywanie świata”. W tym etapie chodzi o stworzenie takiej sytuacji, w której dziecko nawet przy powolnym rytmie czytania osiągnie radość ze zrozumienia tego, co czyta – podkreśla dr Irena Majchrzak, twórczyni metody. Istotą „Nazywania świata” jest przyporządkowanie odpowiedniego napisu do wszystkiego, co tworzy bliższą i dalszą rzeczywistość.
Irena Majchrzak – autorka Odimiennej Metody Nauki Czytania proponuje, by przygotować zestawy kart (etykietek) będących zbiorem nazw pospolitych zawierający 80-100 wyrazów. Na kartkach powinny się znaleźć nazwy przedmiotów znajdujących się w przedszkolnej sali. Zadaniem dzieci będzie dołożenie kartki z nazwą do właściwego przedmiotu, a później sprawdzenie, czy wszystko zostało dopasowane właściwie. Zabawę tę należy prowadzić codziennie, tak długo, dopóki dzieci wykazują zainteresowanie. Powinny one działać samodzielnie lub ewentualnie naradzać się z kolegą, w miarę możliwości bez bezpośredniej pomocy ze strony nauczyciela.


W artykule znajdziemy m.in. propozycje zabaw z zakresu „Nazywania świata”.