Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Komputer w przedszkolu?

Maria Broda-Bajak   Styczeń 2011

Właściwie przygotowane i prowadzone zajęcia z wykorzystaniem komputera wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, rozwijają twórczą aktywność, doskonalą percepcję wzrokowo-ruchową. Dzięki komputerowi wzrasta atrakcyjność przekazywanej dz... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

multimediazajęcia komputeroweInternetnowa podstawa programowa

Więcej z działu

Technika i zabawy konstrukcyjne

Więcej z tego numeru

Styczeń 2011

Właściwie przygotowane i prowadzone zajęcia z wykorzystaniem komputera wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, rozwijają twórczą aktywność, doskonalą percepcję wzrokowo-ruchową. Dzięki komputerowi wzrasta atrakcyjność przekazywanej dzieciom wiedzy. Niezmiernie ważne jest jednak, by korzystać z komputera z umiarem, stosując się do zasad higieny pracy.


Artykuł traktuje m.in. o edukacji informatycznej dzieci w wieku przedszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej.