Komputer w przedszkolu?

Maria Broda-Bajak   Styczeń 2011

Właściwie przygotowane i prowadzone zajęcia z wykorzystaniem komputera wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, rozwijają twórczą aktywność, doskonalą percepcję wzrokowo-ruchową. Dzięki komputerowi wzrasta atrakcyjność przekazywanej dz... więcej
Pobierz

Zobacz również

multimediazajęcia komputeroweInternetnowa podstawa programowa

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Technika i zabawy konstrukcyjne

Więcej z tego numeru

Styczeń 2011

Właściwie przygotowane i prowadzone zajęcia z wykorzystaniem komputera wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, rozwijają twórczą aktywność, doskonalą percepcję wzrokowo-ruchową. Dzięki komputerowi wzrasta atrakcyjność przekazywanej dzieciom wiedzy. Niezmiernie ważne jest jednak, by korzystać z komputera z umiarem, stosując się do zasad higieny pracy.


Artykuł traktuje m.in. o edukacji informatycznej dzieci w wieku przedszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej.