Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 1528.89 kb
Id: 8634

Czas pracy nauczyciela przedszkola

Dariusz Skrzyński   Grudzień 2019

"(...) Karta Nauczyciela stanowi, że ilekroć ustawa dotyczy nauczycieli, należy przez to rozumieć także nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Zatem wszystkie regulacje dotyczące czasu pracy nauczy- cieli, z wyjątkiem obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, są tożsame w odniesieniu ... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

prawoprawo oświatoweprawo pracyKarta Nauczycielanauczycieldyrektorczas pracy

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Grudzień 2019

"(...) Karta Nauczyciela stanowi, że ilekroć ustawa dotyczy nauczycieli, należy przez to rozumieć także nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Zatem wszystkie regulacje dotyczące czasu pracy nauczy- cieli, z wyjątkiem obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, są tożsame w odniesieniu do wszystkich nauczycieli, niezależnie od typu placówki oświatowej, w której są oni zatrudnieni. Dotyczy to również nauczycieli, którzy są zatrudnieni w samorządowych przedszkolach publicznych. Tylko wobec takich placówek mają zastosowanie przepisy pragmatyki nauczycielskiej dotyczące czasu pracy. Czas pracy nauczycieli, czyli czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, uregulowany został w treści pragmatyki nauczycielskiej w sposób całościowy i wyczerpujący. Stanowi on komplementarne rozwiązanie o wyjątkowym charakterze, odchodzącym od rozwiązań przyjętych w Kodeksie pracy (np. od dobowej normy czasu pracy, sposobu wyliczania czasu pracy czy przyjętych okresów rozliczeniowych). (...)"