Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 381.76 kb
Stron: 3
Id: 3946

Wcześniejsza emerytura – komu przysługuje?

Dariusz Skrzyński   Luty 2014

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek mają tylko ci nauczyciele, którzy podlegają przepisom Karty Nauczyciela. Krąg osób, do których KN ma zastosowanie, wyznaczony został w art. 1 oraz art. 91a i art. 91b ust. 2 pkt 3 i art. 91b ust. 2a KN. Przepis art. 1 KN wymienia nauc... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

dyrektormenadżernauczycielprawo oświatowe

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Luty 2014

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Na wcześniejszą emeryturę, bez względu na wiek, mogą jeszcze przechodzić nauczyciele mający odpowiedni staż nabyty do 31 grudnia 2008 r. Z treści artykułu dowiesz się m.in., którzy nauczyciele są uprawnieni do wcześniejszej emerytury i na jakich warunkach mogą na nią przejść. To kompendium, które krok po kroku wytłumaczy, jak uzyskać prawo do tego świadczenia.
Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek mają tylko ci nauczyciele, którzy podlegają przepisom Karty Nauczyciela. Krąg osób, do których KN ma zastosowanie, wyznaczony został w art. 1 oraz art. 91a i art. 91b ust. 2 pkt 3 i art. 91b ust. 2a KN. Przepis art. 1 KN wymienia nauczycieli, do których stosuje się wszystkie przepisy tej ustawy, natomiast przepisy art. 91a i art. 91b określają, w jakim zakresie przepisy KN znajdują zastosowanie do nauczycieli wymienionych w art. 1 ust. 2 tej ustawy (m.in. nauczycieli przedszkoli niepublicznych). Stosownie do przywołanych powyżej przepisów, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mają m.in. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, jak również w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogą jeszcze przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, jeśli spełniają łącznie następujące warunki: ● do 31 grudnia 2008 r. osiągnęli 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, tj. w charakterze nauczyciela (w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wymagany jest 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20-letni okres zatrudnienia w charakterze nauczyciela w szkolnictwie specjalnym); termin ten nie dotyczy nauczycieli urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., którzy będą mogli spełnić warunki wymagane do uzyskania emerytury bez względu na wiek również po 31 grudnia 2008 r. (…).
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz