Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 880.15 kb
Id: 6087

Urlop szkoleniowy i inne świadczenia związane z dokształcaniem

Dariusz Skrzyński   Listopad 2016

"(...)Przepisy uzależniają przyznanie nauczycielom uprawnień związanych z dalszym kształceniem od posiadania skierowania. Skierowanie jest wydawane, jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami przedszkola. O tym decyduje dyrektor. Dyrektor nie ma obowiązku udziela... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (7.38 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.
Pomoce dydaktyczne 1

Zobacz również

dokształcaniedyrektornauczycielprawo oświatoweszkolenie

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Listopad 2016

"(...)Przepisy uzależniają przyznanie nauczycielom uprawnień związanych z dalszym kształceniem od posiadania skierowania. Skierowanie jest wydawane, jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami przedszkola. O tym decyduje dyrektor. Dyrektor nie ma obowiązku udzielania nauczycielom płatnego urlopu szkoleniowego, jeżeli sam nie skierował ich na dokształcanie. Wzór skierowania jest prawnie określony (w ww. rozporządzeniu) - możesz go pobrać ze strony www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl. Wydanie skierowania pociąga za sobą zobowiązanie dyrektora do respektowania przysługujących nauczycielowi uprawnień. (...)"

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania