Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGOPEDYCZNY "Nasze sensoryczne głoski"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Moraczewska - Nowak tydzień temu, wyświetleń 753


Wpis został sprawdzony przez moderatora

IV Ogólnopolski Konkurs Logopedyczny pt.

„Nasze sensoryczne głoski…”

REGULAMIN KONKURSU:

Cele:

- profilaktyka logopedyczna, wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
- utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek,
- rozwijanie sprawności manualnej oraz zwiększenie efektywności nauki    poprzez wielozmysłowe poznanie,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 

1. Na konkurs należy przysłać pracę plastyczną przedstawiającą dowolną głoskę wykonaną  z użyciem materiałów o różnej fakturze i strukturze (rzepy, tkaniny, gąbki, guziki, muszelki, piórka, pomponiki, i.in.), którą można rozpoznać za pomocą zmysłu dotyku. Tło pracy powinien tworzyć obrazek, którego nazwa rozpoczyna się wybraną głoską.

2. Format pracy – A4.

3. Każda praca powinna spełniać następujące kryteria: zbieżność z tematyką, oryginalność pomysłu, wykorzystanie interesujących materiałów, estetyka.

4. Adresatem konkursu są dzieci 5- i 6-letnie.

5. Prace należy dostarczyć do organizatora do 22 marca 2019 r.

6. Z każdej placówki można przesłać dowolną ilość prac.

7. Do pracy należy dołączyć następujące dane zawarte w metryczce:

 imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, e-mail, adres placówki, telefon.

8. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac oraz danych personalnych w celu jego popularyzacji.

9. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez organizatora, laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, które będą przesłane pocztą. Nauczyciele zainteresowani przesłaniem podziękowań proszeni są o przesłanie zaadresowanych kopert A4 ze znaczkiem.

10. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

Katarzyna Moraczewska-Nowak

ul. Włocławska 13

87-704 Bądkowo

z dopiskiem "IV Ogólnopolski Konkurs Logopedyczny  „Nasze sensoryczne głoski…"
 

 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bądkowie
Włocławska 13
87-704 Bądkowo
502138564
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Moraczewska - Nowak