Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 1409.2 kb
Stron: 7
Id: 966

Twórcze spotkania z ekologią (propozycje gier i zabaw dla dzieci pięcio- i sześcioletnich)

Beata Bielska   Czerwiec 2011

Dzieci pięcio- i sześcioletnie wykazują duże zainteresowanie przyrodą, dlatego należy systematycznie poszerzać ich wiedzę oraz rozwijać zainteresowania w tym kierunku. Wraz z edukacją przyrodniczą w przedszkolach realizowane są w szerokim zakresie treści ekologiczne. Edukacja ekologiczna ma na celu... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać bezpłatnie.

Zobacz również

edukacja przyrodniczaekologiagrypięciolatekscenariusz zajęćsześciolatekzabawa

Więcej z działu

Poszanowanie roślin i zwierząt

Więcej z tego numeru

Czerwiec 2011

Dzieci pięcio- i sześcioletnie wykazują duże zainteresowanie przyrodą, dlatego należy systematycznie poszerzać ich wiedzę oraz rozwijać zainteresowania w tym kierunku.
Wraz z edukacją przyrodniczą w przedszkolach realizowane są w szerokim zakresie treści ekologiczne. Edukacja ekologiczna ma na celu rozbudzenie szacunku do otaczającego środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony przyrody. Wiąże się to także z dostarczeniem dzieciom wiedzy o otaczającym świecie oraz rozwijaniu umiejętności praktycznych, umożliwiających dostrzeganie i analizowanie różnorodnych zjawisk przyrodniczych. Tak założone cele są ściśle związane z właściwościami psychofizycznymi dzieci, ich potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.


W artykule omówiono założenia edukacji ekologicznej dla poziomu edukacji przedszkolnej, warunki konieczne do spełnienia przy realizowaniu zajęć o tematyce ekologicznej oraz ich formy. Autorka przedstawiła wiele pomysłów na zabawy i gry z zakresu edukacji przyrodniczej, inspiracje plastyczne oraz propozycję turnieju ekologicznego.