Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Ruch kadrowy w oświacie

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Do końca maja dyrektor szkoły jako pracodawca powinien wypowiedzieć umowę nauczycielom, którym nie może zagwarantować w nowym roku szkolnym dotychczasowych warunków zatrudnienia.  Ruch kadrowy w szkole odbywa się w maju. Jest to zdeterminowane przepisami dotyczącymi rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Wiele przepisów Karty Nauczyciela przewiduje rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim dniu roku szkolnego, po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia. W efekcie, choć do utraty dotychczasowego zatrudnienia może dojść także w innych miesiącach, to właśnie maj jest pod tym względem miesiącem szczególnym.

Najczęściej do rozwiązania stosunku pracy dochodzi przez oświadczenie woli jednej ze stron (pracodawcę lub pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli.Przebieg szkolenia

1. Rozwiązanie umowy z nauczycielem zawartej na czas określony
2. Rozwiązanie umowy z nauczycielem zawartej na czas nieokreślony
3. Rozwiązanie umowy z nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie
- Katalog przyczyn rozwiązania umowy
- Skrócenie okresu wypowiedzenia
- Odprawa pieniężna
- Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
- Wypowiedzenie dla nauczycieli szkoły nieferyjnej
- Ochrona przed wypowiedzeniem
- Doręczenie wypowiedzenia
- Uzupełnienie pensum
- Ograniczenie zatrudnienia
- Przeniesienie za zgodą nauczyciela
- Przeniesienie bez zgody nauczyciela
4. Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia
5. Procedura wypowiedzenia stosunku pracy
6. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa


Dodatkowe informacje

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.


Warunki uczestnictwa

Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: Przewodnik - ruch kadrowy w oświacie (komentarz, pakiet gotowych wzorów dokumentów, procedur, spis przydatnego orzecznictwa).

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kontrola zarządcza w przedszkolu

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności

zobacz

Konferencja
Miasto:
Termin: 20/11/2019

Awans zawodowy nauczyciela przedszkola Dokume...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka p...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ru...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć ...

zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 14/12/2019

Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzys...

zobacz