Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Ruch kadrowy w oświacie

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Do końca maja dyrektor szkoły jako pracodawca powinien wypowiedzieć umowę nauczycielom, którym nie może zagwarantować w nowym roku szkolnym dotychczasowych warunków zatrudnienia.  Ruch kadrowy w szkole odbywa się w maju. Jest to zdeterminowane przepisami dotyczącymi rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Wiele przepisów Karty Nauczyciela przewiduje rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim dniu roku szkolnego, po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia. W efekcie, choć do utraty dotychczasowego zatrudnienia może dojść także w innych miesiącach, to właśnie maj jest pod tym względem miesiącem szczególnym.

Najczęściej do rozwiązania stosunku pracy dochodzi przez oświadczenie woli jednej ze stron (pracodawcę lub pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli.Przebieg szkolenia

1. Rozwiązanie umowy z nauczycielem zawartej na czas określony
2. Rozwiązanie umowy z nauczycielem zawartej na czas nieokreślony
3. Rozwiązanie umowy z nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie
- Katalog przyczyn rozwiązania umowy
- Skrócenie okresu wypowiedzenia
- Odprawa pieniężna
- Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
- Wypowiedzenie dla nauczycieli szkoły nieferyjnej
- Ochrona przed wypowiedzeniem
- Doręczenie wypowiedzenia
- Uzupełnienie pensum
- Ograniczenie zatrudnienia
- Przeniesienie za zgodą nauczyciela
- Przeniesienie bez zgody nauczyciela
4. Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia
5. Procedura wypowiedzenia stosunku pracy
6. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa


Dodatkowe informacje

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.


Warunki uczestnictwa

Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: Przewodnik - ruch kadrowy w oświacie (komentarz, pakiet gotowych wzorów dokumentów, procedur, spis przydatnego orzecznictwa).

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka, czy...

zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto: Wrocław
Termin: 12/09/2020

Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzys...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edu...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Praca z uczniem 6-letnim w szkole

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

zobacz

Obóz szkoleniowy
Miasto: Czerwienne-Bachledówka

IV Bliżejprzedszkolny Obóz Szkoleniowy dla Na...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolny...

zobacz