Plakat - Cztery pory roku

Marzec 2014

To samo drzewo - uchwycone w kolejnych porach roku. Cenna inspiracja do rozmów na temat zmienności przyrody. scenariusza B. Bielskiej „Z przyrodą na ty – dzieci z inteligencją naturalistyczną w przedszkolu”. więcej

Więcej z tego numeru

Marzec 2014


To samo drzewo - uchwycone w kolejnych porach roku. Cenna inspiracja do rozmów na temat zmienności przyrody. scenariusza B. Bielskiej „Z przyrodą na ty – dzieci z inteligencją naturalistyczną w przedszkolu”.