Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Ochrona danych osobowych w przedszkolu

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

Cel szkolenia

Nauczyciel w przedszkolu chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki wobec wychowanków, powinni dość dużo wiedzieć o dzieciach i ich rodzicach. Istnieje więc uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców, ale z drugiej strony większa odpowiedzialność ciąży na dyrektorach przedszkoli za to, jak te dane są udostępniane. Warto zatem przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w przedszkolu.

Obecnie obowiązujące przepisy zapewniają, w większości przypadków, skuteczną ochronę danych dzieci. Warunkiem koniecznym takiej ochrony jest stosowanie odpowiednich przepisów w sposób zgodny z zasadą najlepszego interesu dziecka. Oczywiście zdarza się, że dyrektorzy, czy nauczyciele nie znajdując odpowiedzi na nurtujące ich pytania w obowiązujących przepisach prawa. Dla osiągnięcia skutecznej ochrony prywatności nieletnich osoby, które bezpośrednio odpowiadają za ich edukację powinny przejść odpowiedni trening z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom m.in.:

 • zaktualizować wiedzę dotyczącą danych osobowych
 • poznać najczęściej popełnianie błędy, żeby wyeliminować je u siebie w placówce,
 • poznać wykaz obligatoryjnych dokumentów regulujących ochronę danych osobowych w przedszkolu,
 • uchronić się od odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie wizerunku wychowanka na stronie www.

Przebieg szkolenia

(możliwość modyfikacji programu)

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
 • komunikaty GIODO dotyczące oświaty

2. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych

 • dane osobowe
 • dane wrażliwe
 • zbiór danych
 • przetwarzanie danych
 • usuwanie danych
 • administrator danych

3. Przechowywanie i ochrona danych osobowych nauczycieli i innych pracowników

 • pozyskiwanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
 • pozyskiwanie danych osobowych pracownika
 • przechowywanie danych osobowych pracownika
 • przetwarzanie danych osobowych pracownika

4. Przechowywanie i ochrona danych osobowych dzieci i ich rodziców

 • pozyskiwanie danych osobowych dzieci i ich rodziców
 • przechowywanie danych osobowych dzieci i ich rodziców
 • przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich rodziców

5. Administrowanie danymi osobowymi przez przedszkole

 • przedszkole jako administrator danych osobowych
 • obowiązki  administratora danych osobowych
 • rejestrowanie zbiorów danych osobowych w GIODO

6. Ochrona danych osobowych a system informacji oświatowej
7. Ochrona danych osobowych a ochrona informacji niejawnych
8. Ochrona danych osobowych a przedszkolna strona internetowa

 • zasady ochrony danych osobowych w środowisku elektronicznym
 • publikowanie danych osobowych pracowników, dzieci i ich rodziców na stronie www
 • zasady ochrony wizerunku

9. Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • działalność kontrolna - uprawnienia GIODO i upoważnionych inspektorów
 • uprawnienia GIODO w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

10. Prezentacja najczęściej popełnianych uchybień
11. Omówienie obligatoryjnych i dodatkowych dokumentów dotyczących danych osobowych
,
m.in.

 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w przedszkolu
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Raport z naruszenia zabezpieczenia danych osobowych w systemie przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku nauczyciela/pracownika
 • Formy naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka
 • Oświadczenie uczestnika projektu współfinansowanego z UE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób pracujących w projekcie współfinansowanego z UE, które mają dostęp do danych osobowych uczestników
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Wniosek o nadanie uprawnień dla użytkownika w systemie informatycznym
 • Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych
 • Lista sprawdzająca bezpieczeństwo sprzętu komputerowego i danych w nich przechowywanych
 • Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu informatycznego
 • Indywidualny zakres obowiązków nałożonych na użytkownika systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe
 • Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania danych

Dodatkowe informacje

Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: przewodnik po ochronie danych osobowych w przedszkolu wraz ze wzorami wybranych dokumentów (wydruk komputerowy).


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala, Aneta Berezowska
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 570 336 091 lub 530 210 853
E-mail: szkolenia@blizejprzedszkola.pl

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!
150 zł w prezencie za zakup wyprawki plastycznej! sprawdź