Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 463.34 kb
Stron: 3
Id: 2966

O mądrym wychowywaniu dzieci

Ewa Zielińska    Listopad 2012

Fragment artykułu: Nie ma prawidłowego procesu wychowania bez nagrody i kary. Dorośli często nieświadomie popełniają błędy w tym zakresie. Najczęściej w postępowaniu z dziećmi kierujemy się intuicją, korzystając z kar i nagród stosowanych przez naszych rodziców. Czy posługiwać się kar... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (3.69 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

Ewa Zielińskanagroda i karapedagogizacjawychowanie

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Rozwój moralny i wychowanie

Więcej z tego numeru

Listopad 2012

Fragment artykułu:
Nie ma prawidłowego procesu wychowania bez nagrody i kary. Dorośli często nieświadomie popełniają błędy w tym zakresie. Najczęściej w postępowaniu z dziećmi kierujemy się intuicją, korzystając z kar i nagród stosowanych przez naszych rodziców. Czy posługiwać się karami i nagrodami w wychowaniu dzieci?
Aby udzielić odpowiedzi na pytanie postawione powyżej, należałoby przeanalizować skuteczność kar oraz sprawdzić, czy wywołują oczekiwane i pożądane zmiany w zachowaniu dziecka. Na spotkaniach z nauczycielami i w rozmowach z rodzicami często spotykam się z pytaniami: Karać czy nie karać? Za co karać i za co nagradzać? Jakie stosować kary i nagrody? Czy kary są skuteczne, jeżeli tak, to jakie?
Żeby nagroda i kara były środkiem wychowawczym, muszą odnieść oczekiwany skutek. O sposobie ukarania dziecka ma decydować stopień przewinienia, okoliczności, w jakich zdarzenie nastąpiło, i wiek dziecka. Ponadto przed zastosowaniem kary należy wziąć pod uwagę charakter dziecka, stopień jego wrażliwości, jak również częstotliwość występowania niewłaściwych zachowań. Dziecko, które ma być ukarane, musi wiedzieć, za co i dlaczego. Kara będzie skuteczna tylko wtedy, gdy dziecko będzie miało odczucie, że zostało ukarane sprawiedliwie i będzie wiedziało, jakiej zmiany w jego zachowaniu dorosły oczekuje.
Wymierzając dziecku karę, trzeba pamiętać, że jej skuteczność zależy również od czasu. Kara nie może być odroczona w czasie, lecz powinna być zastosowana zaraz po przewinieniu (…). Nie można jej też wymierzać pod wpływem gniewu i złości, gdyż emocje są zawsze złym doradcą. Przyczyniają się do braku obiektywizmu i nie sprzyjają przeanalizowaniu przyczyny przewinienia. Podczas zdenerwowania, a więc będąc w stanie pobudzenia emocjonalnego, widzimy skutek i nie dajemy dziecku szansy na wyjaśnienie i wytłumaczenie się z niewłaściwego zachowania. Kara wymierzona w złości jest najczęściej bardzo surowa i wywołuje u dziecka strach, podczas którego skupia się ono nie na przewinieniu, ale na karze.

W dalszej części artykułu przeczytamy m.in.:

  • o rodzajach najczęściej stosowanych kar i ich skuteczności;
  • o tym, dlaczego nie należy dzieci bić – o nieskuteczności tej kary i jej tragicznych dla dziecka konsekwencjach;
  • o tym, dlaczego w ramach kary nie należy zamykać dziecka w łazience, straszyć go czy wyzywać;
  • o tym, w jaki sposób skutecznie nagradzać dzieci tak, aby nagroda wpływała skutecznie na rozwój osobowości dziecka i na jego wychowanie.

Zapoznamy się także ze wskazówkami dotyczącymi tego, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi tak, aby osiągnąć zamierzone rezultaty wychowawcze.

Tekst ten stanowi świetny materiał do wykorzystania w ramach tzw. pedagogizacji rodziców!

Objętość artykułu:
3 strony.