Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 223.38 kb
Stron: 2
Id: 4021

O lateralizacji czynności ruchowych

Aneta Wojnarowska   Marzec 2014

W zachowaniu człowieka obserwujemy daleko posuniętą specjalizację funkcji. Specjalizacja ta – o charakterze asymetrii funkcjonalnej – polega nie tylko na wykonywaniu odrębnych zadań przez kończyny górne i dolne, ale także na odmiennej roli prawej i lewej kończyny. Asymetria funkcjonalna w odniesieni... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (3.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

lateralizacjaobserwacja i diagnoza

Więcej z działu

Gotowość do nauki czytania i pisania

Więcej z tego numeru

Marzec 2014

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Artykuł poruszający zagadnienie lateralizacji, a w szczególności kwestie:
  • rodzajów lateralizacji: prawo- lub lewostronnej, jedno- lub niejednorodnej, skrzyżowanej, ustalonej oraz słabej;
  • diagnozy lateralizacji, w tym prostych metod badania lateralizacji u dzieci przez nauczyciela przedszkola (ocena dominacji ręki, nogi oraz oka).
W zachowaniu człowieka obserwujemy daleko posuniętą specjalizację funkcji. Specjalizacja ta – o charakterze asymetrii funkcjonalnej – polega nie tylko na wykonywaniu odrębnych zadań przez kończyny górne i dolne, ale także na odmiennej roli prawej i lewej kończyny. Asymetria funkcjonalna w odniesieniu do parzystych narządów ruchu i organów zmysłu znajdujących się po prawej i lewej stronie ciała przejawia się preferencją do używania ręki, nogi, oka i ucha leżących po jednej stronie osi ciała. Preferencja ta ujawnia się podczas wykonywania czynności wymagających udziału tylko jednego organu, lecz również, gdy zachodzi potrzeba przyjęcia roli wiodącej przez jeden z nich, podczas wykonywania czynności angażujących obydwa parzyste organy ruchu i zmysłu. Jest to organ wiodący, inaczej dominujący. Drugi zaś z tej pary, leżący po przeciwnej stronie osi ciała, to organ pomocniczy. Zjawisko przewagi funkcjonalnej nosi nazwę lateralizacji, czyli stronności. Lateralizacja czynności jest związana z dominowaniem jednej z półkul mózgowych. Większość szlaków nerwowych wiążących narządy ruchu i zmysłu z mózgiem krzyżuje się, co oznacza, że drogi nerwowe z prawej strony ciała przechodzą do lewej półkuli, zaś z lewej połowy ciała docierają do prawej półkuli mózgu. Całkowicie skrzyżowane są drogi ruchowe i czuciowe. W związku z tym czynności ruchowe na przykład prawej ręki znajdują się pod pełną kontrolą lewej półkuli mózgu, czyli po przeciwnej osi ciała. Prawa półkula kieruje czynnościami ruchowymi lewej ręki.
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz