Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 1300.46 kb
Id: 6033

Nowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Dariusz Skrzyński   Październik 2016

"(...)Nauczyciel – tak jak każda osoba – obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa. W przypadku nauczyciela obowiązek dotyczy również prawa wewnątrzprzedszkolnego, w tym statutu, któremu podlega nauczyciel. Naruszenie statutu przedszkola niewątpliwie jest przewinieniem i może stanowić podsta... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

nauczycielprawo oświatowedyrektor

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Kącik eksperta

Więcej z tego numeru

Październik 2016

"(...)Nauczyciel – tak jak każda osoba – obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa. W przypadku nauczyciela obowiązek dotyczy również prawa wewnątrzprzedszkolnego, w tym statutu, któremu podlega nauczyciel. Naruszenie statutu przedszkola niewątpliwie jest przewinieniem i może stanowić podstawę do pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej bądź porządkowej – w zależności od tego, jakie obowiązki zostały przez nauczyciela naruszone.(...) Nowe przepisy wprowadziły zmiany w zakresie momentu uznania nauczyciela za obwinionego. Dotychczas za obwinionego uważano już nauczyciela, któremu doręczono zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (nawet bez wstępnej kontroli zarzutów, bowiem w trakcie postępowania wyjaśniającego może się okazać, że wiadomość o uchybieniu godności zawodu lub obowiązków nauczyciela zawiera bezpodstawne zarzuty lub nauczyciel nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej).(...)"