Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Nieprawidłowości w statucie przedszkola – konsekwencje

Dariusz Skrzyński   Listopad 2018

"(...) Statut przedszkola od roku szkolnego 2017/2018 powinien być zgodny z aktualnymi przepisami, tj. ustawą – Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, a także przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw. Reforma oświaty wymusiła na jednostkach dostosowanie dotychczasowych st... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.

Więcej z działu

Kącik eksperta

Więcej z tego numeru

Listopad 2018

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

"(...) Statut przedszkola od roku szkolnego 2017/2018 powinien być zgodny z aktualnymi przepisami, tj. ustawą – Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, a także przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw. Reforma oświaty wymusiła na jednostkach dostosowanie dotychczasowych statutów do nowych regulacji do 30 listopada. Jeżeli do tego czasu przedszkole w pełni nie wdrożyło nowych przepisów, a szczególnie wykazu elementów, jakie muszą być uregulowane w statucie (art. 102 ustawy – Prawo oświatowe), jak najszybciej należy to zrobić. Obecnie, jeżeli chcemy zaktualizować przepisy statutu, nie ma potrzeby przekazywania statutu do kuratora. Zgodnie z art. 88 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, akt założycielski i statut przedszkola publicznego przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówką. Powyższe przepisy dotyczą tylko pierwszego statutu nowo powstałej jednostki. W przypadku już funkcjonujących przedszkoli w zakresie statutów rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. Nie ma więc podstaw prawnych do przekazywania statutu do kuratora oświaty. Taki obowiązek ma tylko organ prowadzący w przypadku pierwszych statutów nowych tworzonych przedszkoli. (...)"

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!