Typ: pdf
Wielkość: 2596.14 kb
Id: 7695

Nieprawidłowości w statucie przedszkola – konsekwencje

Dariusz Skrzyński   Listopad 2018

"(...) Statut przedszkola od roku szkolnego 2017/2018 powinien być zgodny z aktualnymi przepisami, tj. ustawą – Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, a także przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw. Reforma oświaty wymusiła na jednostkach dostosowanie dotychczasowych st... więcej
Pobierz

Zobacz również

prawo oświatowedyrektornauczycielstatutnowa podstawa programowakonsekwencjekontrola zarządcza

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Kącik eksperta

Więcej z tego numeru

Listopad 2018

"(...) Statut przedszkola od roku szkolnego 2017/2018 powinien być zgodny z aktualnymi przepisami, tj. ustawą – Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, a także przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw. Reforma oświaty wymusiła na jednostkach dostosowanie dotychczasowych statutów do nowych regulacji do 30 listopada. Jeżeli do tego czasu przedszkole w pełni nie wdrożyło nowych przepisów, a szczególnie wykazu elementów, jakie muszą być uregulowane w statucie (art. 102 ustawy – Prawo oświatowe), jak najszybciej należy to zrobić. Obecnie, jeżeli chcemy zaktualizować przepisy statutu, nie ma potrzeby przekazywania statutu do kuratora. Zgodnie z art. 88 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, akt założycielski i statut przedszkola publicznego przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówką. Powyższe przepisy dotyczą tylko pierwszego statutu nowo powstałej jednostki. W przypadku już funkcjonujących przedszkoli w zakresie statutów rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. Nie ma więc podstaw prawnych do przekazywania statutu do kuratora oświaty. Taki obowiązek ma tylko organ prowadzący w przypadku pierwszych statutów nowych tworzonych przedszkoli. (...)"