Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwiające nauczycielom organizowanie i prowadzenie zajęć

Cena: 79 zł/os
OBEJRZYJ SZKOLENIE BEZPŁATNIE (link do filmu w treści szkolenia poniżej). Jeśli chcesz, wykup dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych oraz do testu wiedzy online, aby otrzymać zaświadczenie udziału w akredytowanym szkoleniu.
co zawiera cena?


On-line

typ szkolenia

4,5

godzin dydaktycznych

Cel szkolenia

Przedstawienie najważniejszych i aktualnych ustaleń dotyczących planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, sposobów realizacji treści programowych, zapisów w dzienniku oraz prowadzenia diagnozy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Omówienie etapów prowadzenia diagnozy i sposobów ustalania, którym dzieciom i w jakim zakresie są potrzebne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla osiągnięcia wystarczającej gotowości do nauki szkolnej.Przebieg szkolenia

1. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 3- i 4-letnimi i 5- i 6-letnimi.
2. Sposoby realizacji treści programowych z zakresu mowy ojczystej (rodzaje zajęć dla młodszych i starszych przedszkolaków).
3. Kolejność realizowania treści matematycznych wraz z przykładowymi rozwiązaniami metodycznymi dla młodszych i starszych przedszkolaków.
4. Sposoby realizacji zajęć z zakresu sprawności ruchowej (rodzaje zajęć dla młodszych i starszych przedszkolaków).
5. Sposoby realizacji treści programowych z zakresu edukacji plastyczno-konstrukcyjnej (techniki plastyczne dla młodszych i starszych przedszkolaków).
6. Zapisy w dzienniku zajęć (propozycje zapisów pracy indywidualnej, zespołowej i z całą grupą).
7. Prowadzenie obserwacji dzieci i nauczycielska diagnoza przedszkolaka (propozycja arkusza diagnostycznego, wskazówki pomocne w wypełnianiu Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole).

OBEJRZYJ BEZPŁATNIE SZKOLENIE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ AKADEMII EDUKACJI

Nagranie pochodzi z konferencji, która odbyła sie 6 grudnia 2018 r. w Krakowie. Wszystkie treści zostały zaktualizowane do obecnie obowiązujacych przepisów. 

Film podzielony jest na trzy bloki tematyczne:

I część - Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej
II część - Zapisy w dzienniku
III część - Diagnoza gotowości szkolnej 


Oglądaj bezpłatnie

 


Dodatkowe informacje

1. Weź udział w BEZPŁATNYM szkoleniu Ewy Zielińskiej.
2. Jeśli chcesz, wykup dostęp do testu wiedzy on-line oraz materiałów szkoleniowych ze szkolenia (aż 50 stron bogatych merytorycznie materiałów).
3. Wypełnij test on-line, niezbędny do otrzymania zaświadczenia uczestnictwa, uzyskując wymaganą liczbę punktów.
4. Otrzymaj zaświadczenie uczestnictwa w akredytowanym szkoleniu na swój adres mailowy.


Aby wykupić dostęp do materiałów szkoleniowych oraz testu wypełnij formularz zamówieniowy.

Po zaksięgowaniu wpłaty, na adres mailowy podany w zamówieniu zostanie przesłany dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

W osobnej wiadomości zostaną przesłane linki dostępu do testu wiedzy online oraz do materiałów szkoleniowych.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia w wersji elektronicznej jest wypełnienie testu wiedzy online oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Uczestnik może podejść do testu kilka razy.
Zaświadczenie zostanie wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu w dniu roboczym, w godzinach pracy firmy tj. 7:00-15:00. 

Po otrzymaniu zaświadczenia w formie elektronicznej, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.


Warunki uczestnictwa

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji jest placówką posiadającą AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty - dostęp do testu oraz materiałów szkoleniowych mogą wykupić nauczyciele/dyrektorzy placówek edukacyjnych posiadający wykształcenie pedagogiczne.

Warunkiem uzyskania dostępu do testu wiedzy on-line oraz materiałów szkoleniowych jest wcześniejsze dokonanie wpłaty. Wpłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie.

Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty w całości w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Małgorzata Popiel
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również

Szkolenie on-line

Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwia...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kontrola zarządcza w przedszkolu

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomiędzy pasją a zagubieniem. O miejscu naucz...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzys...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania w...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edu...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

STOP agresji! Ruch, rytm, taniec i muzyka jak...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

zobacz