Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "JESIENNE PARASOLE"


Konkurs dodał(a) Monika Bednarek miesiąc temu, wyświetleń 764


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

dla dzieci w wieku 5– 6 lat

„JESIENNE PARASOLE”

 

Cele konkursu:

- umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu plastycznego,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- inspirowanie jesienną tematyką,

- rozwijanie kreatywności.
 

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 39 w Katowicach:

mgr Ewa Stefanik, mgr Monika Bednarek
 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: Od 5 do 6 lat.
 

Technika: dowolna - forma płaska.
 

Format: dowolny.
 

Ilość prac: Maksymalnie 2 prace z danej placówki.
 

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 

Termin składania prac:
 

Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 16.11.2018 r. na adres:
 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 im. TAJEMNICZEGO OGRODU

UL. GLIWICKA 212 

 40- 860  KATOWICE

z dopiskiem: Ogólnopolski konkurs plastyczny „JESIENNE PARASOLE”

 

Nagrody:

Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko autorzy  nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
 

Ogłoszenie wyników:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.11.2018r.

 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora – mp39.manifo.com oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl.

Prawa organizatora

Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością organizatora.

 

Załącznik:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

                                                          ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek

                          ...........................................................................................................................................    (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w ogólnopolskim  konkursie plastycznym „Jesienne parasole”

organizowanym przez Miejskie Przedszkole  Nr 39 im. Tajemniczego ogrodu  w Katowicach zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki, stronie www.bliżejprzedszkola.pl .

 

                                                                                                                                       ……………………., dn.  …………..

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          …………………………………………………….                                .

                                                                                                                  (imiona i nazwiska rodziców/ prawnych  opiekunów)

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2018-11-16
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Miejskie Przedszkole Nr 39 w Katowicach
Gliwicka 212
40-860 Katowice
Komentarze
Wyślij wiadomość do Monika Bednarek