Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Sprawozdanie - Przedszkole Samorządowe nr 10 Biała Podlaska


Film dodał(a) Katarzyna Demczuk 9 miesięcy temu, wyświetleń 178


Wpis został sprawdzony przez moderatora

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

W związku z tym, że kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski należy pielęgnować od najmłodszych lat, z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do projektu. W realizację zadań zaangażowała się jedna grupa z naszego przedszkola, czyli 5,6-latków (Biedroneczki). W ciągu 3 miesięcy zrealizowaliśmy wspólnymi siłami

18 zadań z projektu i wiele innych spoza zaproponowanej listy.

Udział w projekcie przysporzył nam wiele pracy, ale jeszcze więcej radości.

 

1. Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego

Dzieci nauczyły się  4 zwrotki Hymnu Polski. Odśpiewały go, m.in. wspólnie z dziećmi z innych grup, biorąc udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i polegającej na odśpiewaniu całego hymnu o godzinie 11:11.

 

2. Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej  (8.11.2018r.)

Przedszkolaki z grupy 5,6-latków zaprosiły swoich rodziców na zajęcia otwarte „Moja Ojczyzna”– zabawy inspirowane wierszem Grażyny Gryszkiewicz, podczas których poznawały wydarzenia z życia Polski – te dawne i aktualne, utrwalały symbole narodowe oraz wykonywały elementy dekoracji sali na uroczysty apel.

 

3. Apel z okazji 11 listopada (9.11.2018r.)

Przedszkolaki z grupy Biedroneczek przygotowały według własnego scenariusza, uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w którym wzięły udział wszystkie dzieci i pracownicy z panią dyrektor na czele. (załącznik nr1- scenariusz uroczystości)

 

4. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej

Przedszkolaki nauczyły się wiele piosenek o tematyce patriotycznej. Były to między innymi: „Rodzinny kraj”, „Jesteśmy Polakami”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Przybyli ułani”, „Szara piechota”, „Polska”, które były wielokrotnie śpiewane przy różnych okazjach.

 

5. Nauka tańca ludowego

W ramach projektu 5,6-latki nauczyły się i zatańczyły rodzicom poloneza. W czasie zajęć rytmicznych tańczyły krakowiaka.

 

6. Nauka wiersza o tematyce patriotycznej

Dzieci uczyły się wierszy o tematyce patriotycznej. Były to m.in.: „Święto Polski”, „Barwy ojczyste”, „Katechizm polskiego dziecka”, „Rota młodego Polaka”. Były one wykorzystywane podczas zajęć i wygłaszane z okazji różnych świąt i spotkań.

 

7. Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała”(wrzesień)

W sali zorganizowaliśmy kącik patriotyczny. Dzieci brały czynny udział w jego tworzeniu. Wykonywały niektóre elementy na tablicę, uzupełniały kącik o pozycje książkowe dotyczące treści patriotycznych. W trakcie realizacji tego zadania przedszkolaki były uwrażliwiane na piękno naszego kraju i mowy ojczystej, poznawały polskie tradycje, zwyczaje, obrzędy,
a także baśnie, legendy, wiersze i inne utwory literatury dziecięcej. Oglądały wiele prezentacji multimedialnych ukazujących różne regiony naszego kraju

 

8. Praca plastyczna grupowa: „Strój ludowy naszego regionu” (30.10.2018r.)

Podczas zajęć otwartych dzieci poznawały tradycje regionu poprzez bezpośredni kontakt z eksponatami (strój ludowy), nazywały jego poszczególne elementy. Poznawały tez i porównywały stroje ludowe z różnych regionów Polski i wesoło bawiły się przy zabawach ludowych. Na koniec w grupach i wspólnie z rodzicami wykonały podlaski strój ludowy.

 

9. Zabawa ludowa

5,6-latki nauczyły się wiele zabaw ludowych. Są to m.in. „Szewczyk”, „Lata ptaszek po ulicy”, „Mało nas do pieczenia chleba”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Mam chusteczkę haftowaną”. Biedroneczki bardzo chętnie się w nie bawią i z pewnością wielokrotnie wykorzystane zostaną one podczas spotkań integracyjnych z rodzicami i dziadkami.

 

10. „Według przepisu Babci lub Dziadka”- wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy (25. 10. 2018r.)

Biedroneczki z grupy V uczestniczyły w zajęciach w Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. Tam, pod czujnym okiem pań pracujących w tym ośrodku wykonały ciasteczka z cukrem i rogaliki według przepisu gospodyń
z Perkowic, pochodzącego z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.  Specjały te stanowią dziedzictwo kulinarne społeczności lokalnej tych okolic i znalazły się na Liście Produktów Tradycyjnych. (załącznik nr 2- przepis i zdjęcie potrawy)

 

11. „Na skrzydłach historii”

W ramach realizacji projektu została wykonana i opublikowana na grupie „Piękna nasza Polska cała” prezentacja o Białej Podlaskiej.

 

12.  „Piękna nasza Polska cała”- wysłanie pocztówki (6.11.2018r.)

Dzieci z grupy Biedroneczek wybrały się  na wycieczkę na pocztę i wysłały pocztówkę z Białej Podlaskiej z pozdrowieniami do pani Ludmiły Fabiszewskiej na adres Miejskiego Przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim.

 

13. „Napisz kartkę bohaterom” (26.09.2018r.)

Biedroneczki z grupy V wzięły udział w trzeciej edycji kampanii „BohaterON – włącz historię” 5,6-latki oddały hołd bohaterom Powstania Warszawskiego wysyłając im kartkę BohaterOn, w której w prostych słowach dziękowały powstańcom za wolną Polskę.

 

14. „Moja mała Ojczyzna”- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

W październiku grupie Biedroneczek odbył się konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu było  wzbudzanie uczuć patriotycznych do tzw. „małej Ojczyzny”, ukazanie piękna krajobrazu, wzmacnianie więzi rodzinnych, współpracy z rodzicami a także rozwijanie inwencji twórczej dzieci. 5,6-latki wspólnie z rodzicami wykonały różnymi technikami bardzo ciekawe i pomysłowe prace, które zostały ocenione przez jury.  Wykonawcom prac przyznano nagrody
i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.

 

15. „Dzień Mody Patriotycznej”- zorganizowanie w grupie (22.10.2018r.)

W naszej grupie odbył się Pokaz Mody Patriotycznej. Już  od  rana królowały  biało - czerwone  barwy. Modelki i modele z grupy 5,6-latków prezentowały  swoje  stroje  na   „wybiegu”  przy  dźwiękach  muzyki.  Wszystkie  kreacje  były  wyjątkowe  i  oryginalne.

 

16. Konkurs fotograficzny pt. „To wszystko Polska” (listopad)

W naszej grupie został zorganizowany konkurs fotograficzny dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Na konkurs wpłynęły ciekawe zdjęcia ukazujące piękno naszego regionu i kraju. Osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy.

 

17. „Szlakiem historii”- zorganizowanie wycieczki (4.10.2018r.)

W ramach zajęć w Muzeum Południowego Podlasia przedszkolaki z mojej grupy poznawały zabytki kultury regionalnej, dorobek historyczny,  architekturę Białej Podlaskiej. Poznały krótką historię Zespołu Pałacowo-Parkowego Radziwiłłów oraz obejrzały ciekawe eksponaty związane z historią naszego miasta (żeliwna pompa wody znajdująca się na terenie zespołu szpitalnego fundacji Radziwiłłów; rokokowa, kamienna figura Immaculaty – Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (2. połowa XVIII wieku) stojąca na kamiennym cokole; ławeczka Józefa Ignacego Kraszewskiego). Dowiedziały się,
co oznacza słowo archeolog i jakie znaleziska wykopano na terenie parku. W drodze powrotnej do przedszkola odwiedziły też pomnik Św. Michała Archanioła- patrona naszego miasta i miejsca poświęcone bohaterom wojennym (miejsce straceń przy Placu Wolności uświęcone męczeńską krwią Polaków w walce o wolność, pomnik Orzeł Niepodległej).

 

18. Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham Cię, Polsko” (15.11.2018r.)

W zorganizowanym Międzygrupowym turnieju wiedzy o Polsce wzięły też udział dzieci z grup Przyjaciół Kubusia Puchatka i Skrzatów. Przedszkolaki z trzech najstarszych grup miały możliwość wykazania się wiedzą o swojej Ojczyźnie. Wszystkie śpiewająco odpowiadały na pytania konkursowe i w nagrodę otrzymały dyplomy.

 

DZIAŁANIA DODATKOWE

 • Dzieci z naszej grupy wielokrotnie uczestniczyły w różnorodnych konkursach:
 • 31.10.2018r. odbył się Koncert Galowy Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci”. Wśród ponad 100 wykonawców nasze reprezentantki zajęły zaszczytne miejsca. W kategorii soliści Ania zajęła II miejsce, śpiewając piosenkę pt. „Przybyli ułani pod okienko”,

zaś w kategorii zespoły Julita i Ola piosenką pt. „Rodzinny kraj” wyśpiewały GRAND PRIX.

 • 15.11.2018r. w IV Międzyprzedszkolnym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej Ola i Julita zajęły
  I miejsce w kategorii zespół. Zaprezentowały piosenkę „Rodzinny kraj”
 • 13.11.2018r. odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Mały przedszkolak- wielki patriota”. Ania, recytując wiersz pt. „Święto Polski” rywalizowała z przedszkolakami z bialskich placówek. otrzymała dyplom 
  i nagrodę.
 • Biedroneczki uczestniczyły w zajęciach w Muzeum Południowego Podlasia pod hasłem „100 lat niepodległości” i „Jaki znak twój?- Orzeł Biały”. Wspólnie z panią Olą- pracownikiem muzeum- przypomniały wiadomości dotyczące symboli narodowych i ważnych wydarzeń z historii Polski. W trakcie zajęć dzieci recytowały wiersz W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”, rozwiązywały różnorodne zagadki, zadania i wykonały bransoletki tematycznie związane z omawianymi zagadnieniami.
 • Dzieci poznają naszą Ojczyznę poprzez udział w zajęciach organizowanych w  Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Barwna”; poprzez słuchanie opowiadań, wierszy, legend, podań
 • W ramach zajęć rytmicznych przedszkolaki poznają i utrwalają wiele tańców i zabaw ludowych; słuchają brzmienia ludowych instrumentów muzycznych, reagują na ich dźwięki.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

,,100- lecie Niepodległości  mojej Ojczyzny”

Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez grupę Biedroneczki

(w uroczystości biorą udział dzieci z całego przedszkola)

CELE:

 • Wzbudzanie zainteresowania wydarzeniami historycznymi
 • Rozwijanie przynależności narodowej
 • Kształtowanie szacunku do symboli narodowych
 • Rozwijanie talentów artystycznych
 • Posługiwanie się wyrazistą mową podczas prezentacji wierszy i piosenek

METODY:

 • słowna
 • czynna

FORMY:

 • zbiorowa
 • indywidualna

 

1.Powitanie przez panią dyrektor- wspólne przypomnienie najważniejszych faktów historycznych dotyczących  niepodległości Polski.

2. Wiersz "Katechizm polskiego dziecka"- W. Bełza
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

3. Piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”- śpiewa Hania, która zajęła II miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci”

Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajna i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty, I ty

 

Ciuchcia na dworcu czeka

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj

Ciuchcia pomknie daleko

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

 

Jesteśmy Polką i Polakiem…

Pierwsze jest Zakopane, miejsce wspaniała

Gdzie góry i górale są

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok

 

Jesteśmy Polką i Polakiem…

 

Teraz to już Warszawa

To ważna sprawa

Bo tu stolica Polski jest

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek

I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem…

 

Toruń z daleka pachnie

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas

Podróż skończymy w Gdański

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

                         Jesteśmy Polką i Polakiem…

4. Zagadki-wierszyki dla wszystkich uczestników uroczystości

1. To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna

   To nasze państwo, każdy to przyzna.

   Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa,

   Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska)

 

2. Każdy Polak zyskuje większą odwagę,

   Gdy zauważa swego państwa ………(flagę)

 

3. Herbem tego miasta, jest piękna syrenka

    która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach.

    Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano,

    I stolicą państwa  polskiego mianowano.

   Przez nie rzeka Wisła przepływa,

   Zatem jak stolica Polski się nazywa? (Warszawa),

 

4. Ta szeroka rzeka płynie,

    po polskiej krainie.

    Niczym błękitny, ostry nóż,

    przecina Polskę wzdłuż.

   Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę

   W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. (Wisła)

 

5. Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,

   Choć Wybicki jest autorem.

   Pieśnią jest państwa polskiego

   Polski trzecim jest symbolem(hymn)

 

5. Wiersz Symbole narodowe

     Hymn naszej ojczyzny,

     „Mazurek Dąbrowskiego”,                                                                                              

     śpiewamy, stojąc na baczność-

     pamiętaj mój kolego .(stoi na baczność)

             Biało czerwona flaga

             łączy wszystkich rodaków.                                                                                                   

             Tak było, jest i tak będzie,

             Od Gdańska aż po Kraków. (dziecko trzyma w dłoni chorągiewkę    

      Biały Orzeł w koronie

      polskich granic pilnuje,

     A wiara, nadzieja i miłość

     silną Polskę buduje.  (dziecko trzyma w dłoni godło Polski)

6. Rodzinny kraj – piosenka śpiewana przez Olę i Julitę -zdobywczynie GRAND PRIX Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci” i I miejsca w IV Międzyprzedszkolnym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej

 

I . Szumią stare Polskie drzewa ,   wiatr historii wieje

  I w gałęziach cicho śpiewa,  sławiąc dawne dzieje.

Wiedzą o tym wszystkie dzieci od gór aż po morze,

 że nas strzeże od stuleci biało- pióry  orzeł

Ref:

A my wsłuchani w wiatru śpiew , tańczymy sobie pośród drzew.

Chlapiemy się w strumykach, pragniemy w deszczu brykać.

Kochamy nasz rodzinny kraj, gdzie pachnie cały piękny maj.

Tu chcemy zawsze mieszkać  po  własnych biegać ścieżkach. / bis/

 

II  Kolorami Polska nasza przepięknie się mieni,

    błękit nieba, zieleń lasu, złoty szal jesieni .

    Biel i czerwień na sztandarze i kwiatów naręcza ,

    to ojczyzna naszych marzeń,  barwna niczym tęcza.

Ref : A my

 

7. Wędrówki po Polsce- zabawa ruchowa

Wszystkie dzieci „jadą” pociągiem w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, a nauczycielka pokazuje obrazki przedstawiające miejsca charakterystyczne dla danego miasta. Dzieci skandują nazwy miast, w których zatrzymał się pociąg.

8.,,Rota młodego Polaka” wiersz
Polsko! ojczyzno ma miła, 
przez wieki utracona do mnie powróciłaś.
Więc klękam przed Tobą, i całuję czule
Dotykając dłonią Tobie obiecuję.

Swą nauką i pracą służyć Tobie wiernie
Będę pokonywał złej historii ciernie,
Byś ze swym narodem wreszcie odpoczęła,
Byś nam Polsko nasza nigdy nie zginęła.

Będę dbał o Ciebie, tradycję szanował.
Piękno mowy polskiej, będę pielęgnował.
Będę strzegł Twych granic, przed wrogiem pilnował
Przysięgam Ojczyzno, ja dotrzymam słowa.

 

9 Piosenka – „Przybyli Ułani”- śpiewają Ania zdobywczyni II miejsca

   w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci”

Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: "puść panienko! "(bis)

"O Jezu, a cóż to za wojacy?" (bis)
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!" (bis)

Przyszliśmy napoić nasze konie, (bis)
Za nami piechoty całe błonie." (bis)

Panienka otwierać podskoczyła, (bis)
Ułanów do środka zaprosiła. (bis)

 

10 „Polonez”- taniec narodowy w wykonaniu dzieci z grupy Biedroneczki

11.  Piosenka: Szara piechota śpiewa Maja zdobywczyni I miejsca w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci”

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, 
Nie noszą ni srebra, ni złota, 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Refren: Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewce salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój!

2. Bo idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota! 
Refren: Maszerują strzelcy, maszerują,

12. Wiersz „Święto Polski”- wiersz mówi Ania- laureatka Międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem

„MAŁY PRZEDSZKOLAK-WIELKI PATRIOTA”         

          Tam, gdzie Tatrom szczyty bieleją,

           gdzie Bałtyku szum się rozlega,

           To jest Polska! Twoja Ojczyzna!

           Koleżanka jest i kolega.

    Patrz, tu Orzeł Biały szybuje,

    a tam flaga biało czerwona.

    Żaden z nas już jej nie pomyli.

    To jest Polska! Tak, oto ona!

           Tutaj park jest oraz podwórko,

            tutaj sklepy, teatr, przedszkole.

            Co dzień troszczyć się mogę o Polskę,

            czy to w pracy, w domy, czy w szkole.

     Dzisiaj Polska ma swoje święto,

     Tak, jak czasem my- urodziny,

     więc życzenia dziś jej składamy,

      dzisiaj ciepło o niej myślimy.

13. „Rekord dla Niepodległej” - Przedszkolaki i pracownicy naszego przedszkola wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i odśpiewali o godzinie 11:11 cztery zwrotki hymnu polskiego.

Hymn Polski – „Jeszcze Polska nie zginęła” /J. Wybicki/

I. Jeszcze Polska nie zginęła,
    Kiedy my żyjemy.
    Co nam obca przemoc wzięła,
    Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski,
        Z ziemi włoskiej do Polski.
        Za twoim przewodem bis
        Złączym się z narodem.

II. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
     Będziem Polakami.
     Dał nam przykład Bonaparte,
     Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski... bis

III. Jak Czarniecki do Poznania
       Po szwedzkim zaborze,
       Dla ojczyzny ratowania
       Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski... bis

IV. Już tam ojciec do swej Basi
       Mówi zapłakany –
       Słuchaj jeno, pono nasi
       Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski... bis

14. Jesteśmy Polakami - inscenizacja piosenki  (wszyscy uczestnicy uroczystości)

Ref.:  
Jesteśmy Polakami – i Ty i ja, i brat
Jesteśmy Polakami – wie o tym cały świat.
Jesteśmy Polakami – czyś duży, czy też mały.
Jesteśmy Polakami – nasz znak to orzeł biały.

Czy mieszkasz w Krakowie ,w Łodzi  czy w Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Mławie,
nad morzem, nad rzeką, czy kwiecień to, czy maj
jest jedno co nas łączy – to nasz rodzinny kraj.
     Ref.: Jesteśmy Polakami…

Mój dziadek był żołnierzem o polską walczył ziemię
Mój tata jest pediatrą, leczy młodsze pokolenie,
A mama uczy w szkole historii i polskiego
byś nigdy nie zapomniał o kraju swym kolego.
      Ref.: Jesteśmy Polakami…

Mam ciocię w Ameryce, pradziadka mam w Australii
Emigrowali z Polski, gdy byli bardzo mali
I ciocia i pradziadek, dziś każdy o tym wie
Są nadal Polakami, powtórzmy zatem, że :
      Ref.: Jesteśmy Polakami

 

15. Podziękowanie za udział w uroczystości.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 „Z przepisu babci lub dziadka”

Rogaliki (mogą być z jabłkiem)

potrzebne produkty:

1 kg mąki

5 dkg drożdży

50 dkg margaryny

1 szklanka mleka

3 łyżki cukru (zwykły)

5 jajek

Wykonanie:

Drożdże wymieszać z ciepłym mlekiem i odstawić na kilka minut. Margarynę posiekać z mąką, dodać cukier, jajka, resztę mleka i rozczyn z drożdży. Zagnieść ciasto i wyrabiać aż będzie gładkie i elastyczne. Rozwałkować je na stolnicy posypanej mąką. Za pomocą dużego talerza formować koła ok. 30 cm średnicy

i radełkiem do ciasta kroić je na osiem trójkątów. Na talerz wysypać cukier i na nim zwijać rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta. Odkładać, z zachowaniem odstępów, na  blachy wyłożone papierem do pieczenia. Odstawić na ok. 20 minut do podrośnięcia. Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni na złoty kolor.

 

Ciastka z cukrem

potrzebne produkty:

1 kg mąki

60 dkg tłuszczu (masło, w tym trochę smalcu)

20 dkg cukru pudru

6 żółtek

ok. 1 szklanki śmietany

2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier- rafinada do posypania

Wykonanie:

Ze wszystkich składników zagnieść ciasto do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Rozwałkować je na stolnicy posypanej mąką. Za pomocą foremek wykrawać różne kształty. Za pomocą pędzelka posmarować wierzch ciastek roztrzepanym żółtkiem

z mlekiem i posypać cukrem ( rafinada). Ciasteczka piecze się w nagrzanym piekarniku na wysmarowanych tłuszczem blaszkach ok. 15-20 min. (do czasu aż nabiorą złoto-brązowej barwy).

Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Demczuk