Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Sprawozdanie z projektu " Piękna nasza Polska cała" SP Naramice


Film dodał(a) Justyna Halusiak
rok temu, wyświetleń 246


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Sprawozdanie z realizacji projektu „Piękna nasza Polska cała” przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach w roku szkolnym 2018/2019

1.Zadanie nr 1- Hymn Polski

Wszyscy uczniowie wraz z przedszkolakami i całym gronem pedagogicznym PSP w Naramicach oraz Publicznym Przedszkolem w Naramicach odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego ,, Mazurka Dąbrowskiego". Następnie w biało-czerwonym korowodzie przy wtórze pieśni patriotycznych przenieśli dwunastometrową  flagę ulicami naszej miejscowości. Tym symbolicznym akcentem pragniemy wyrazić naszą wdzięczność  wszystkim tym,  którym zawdzięczamy wolność i niepodległość naszej ojczyzny. 

2.Zadanie nr 3 – Apel  lub inscenizacja z okazji 11 listopada

Dnia 16 października 2018r. przy sali OSP w Zabłociu zapłonęło ognisko i odbyła się uroczystość  pod hasłem : „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć”.Organizatorami ogniska patriotycznego była Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu. Podczas imprezy wystąpiła Orkiestra Dęta z Naramic, Zespoły Śpiewacze z Białej i Naramic, uczestniczki zajęć  muzycznych GOKiS z Białej oraz uczniowie PSP w Naramicach którzy zaprezentowali zarówno dawne jak i współczesne pieśni patriotyczne. Spotkanie  uświetniła swoim spektaklem  pt. „Sarenka” grupa teatralna Post Scriptum z II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. 

Przebieg uroczystości pt.: „ Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć”.

1. Rozpalenie ogniska i odśpiewanie hymnu Polski.

2. Widowisko  pt. „Sarenka” w wykonaniu  grupy teatralnaej Post Scriptum z II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

2. Opis genezy powstania i prezentacja pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów PSP w Naramicach.

3. Występy: Orkiestry Dętej z Naramic, Zespołów Obrzędowo- Śpiewaczych z Naramic i Białej, wychowanków GOKiS w Białej.

4. Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. 

5 Poczęstunek pieczonymi kiełbaskami.

Scenariusz  uroczystości "Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć "

Wolność wpisana była i jest w dusze Polaków.  Wolność dla Polaka, dla każdego człowieka, to jak powietrze, to jak woda dla życia. Wolność to skarb, który okupowano najwyższą ceną na ziemi - ceną życia. Wolności nikt nam – Polakom, przecież nie podarował. Polska powstawała z  krwi naszych przodków. W krwawych bojach  Polacy stawali  do walki o wolność.

Dziś jednoczy nas tu wspólne przeżywanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i chęć wspólnego śpiewania polskich pieśni i piosenek patriotycznych. Dzisiaj mamy okazję czcić Polskę radośnie. Przez te pieśni, pragniemy przywołać w naszej pamięci wszystkich bohaterów narodowych: od czasów najdawniejszych do współczesności, tych znanych z imienia i nazwiska i tych, których imion nie znamy. Przez to wspólnie śpiewanie pragniemy też pokazać, że patriotyzm to nie jest starodawne pojęcie, które należy odłożyć do muzealnej gabloty. Patriotyzm to życiodajna siła pulsująca w głębi szlachetnych serc. Pieśni patriotyczne od wieków porywają, zbliżają Polaków do siebie, dostarczają chwil wzruszeń, budzą wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Są również manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla dzieci – najmłodszych Polaków, są szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii. Wiele utworów, to wybitne dzieła naszych poetów i pisarzy, a także żołnierzy, powstańców, działaczy społecznych czy twórców anonimowych, którzy również pozostawili w kulturze patriotycznej swoją cząstkę. Nasze spotkanie, to niezwykła skarbnica różnorodnych pieśni ojczystych, to wspaniała lekcja patriotyzmu. Pokazuje także, że my, jako Polacy, dbamy o naszą narodową tradycję miłości do Ojczyzny, trwania w wierze naszych ojców, gdyż – jak podkreślał św. Jan Paweł II – „należy jej strzec, pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”.

Jesteśmy zaszczyceni obecnością naszych znamienitych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i są tu dzisiaj razem z nami. Witamy…….

Jak mówi poeta: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają...”. Spotkaliśmy się tu, aby pieśnią, radośnie czcić Polskę i Niepodległość. W słowach i nutach pieśni patriotycznych zaklęta jest opowieść o Ojczyźnie. O sile pieśni pamiętali nasi przodkowie. Polska pieśń patriotyczna zawsze dodawała sił otuchy i nadziei. Polacy, od kiedy historia pamięta, śpiewali gdy byli szczęśliwi, śpiewali, gdy było im źle.

Śpiewając ożywiamy pamięć naszych bohaterów. Śpiewając opowiadamy historie o partyzanckich marszach i o żołnierzach biegnących do ataku przy wybuchach pocisków... Śpiewając dzielimy radości i smutki tych wszystkich, których łączyła i łączy Polska. Podtrzymujmy tę tradycję. Zapraszamy wszystkich tu obecnych do wspólnego śpiewania.

Najważniejszą pieśnią dla każdego narodu jest hymn. Dla nas, Polaków jest to „Mazurek Dąbrowskiego” zwany wcześniej „Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech”. Powstał w 1797 roku w miejscowości Reggio Emilia. Tekst pieśni napisał Józef Wybicki - oficer i współorganizator Legionów Polskich Jana Henryka Dąbrowskiego. Do swego tekstu dopasował popularną, ludową melodię w rytmie mazurka. Pieśń ta dzięki swej patriotycznej treści i porywającej melodii stała się szybko pieśnią ogólnonarodową, która towarzyszyła walkom o wolność i budziła wiarę w odzyskanie niepodległości. 

W pierwszych latach Polski niepodległej zastanawiano się nad wyborem polskiego hymnu państwowego. „Mazurek Dąbrowskiego” wysuwano do tej godności obok „Roty”, „Hymnu do miłości ojczyzny”, „Warszawianki”, „Chorału”, „Boże coś Polskę” i „Pierwszej Brygady”. 28 kwietnia 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnie polskim hymnem narodowym, co potwierdza zapis w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Do hymnu!

Bez wątpienia wielką tragedią naszego narodu były zsyłki w czasach, kiedy Polska była pod zaborami, ale też wielką tragedią naszego narodu był dzień 17 września, w którym nastąpił czwarty rozbiór Polski, który został podpisany w sierpniu 1939 roku paktem Ribbentrop-Mołotow. Wówczas miliony polskich obywateli II RP trafiło na bezkresne stepy Kazachstanu i innych dalekowschodnich terenów. Tak wielu ludzi, którzy wtedy, tylko dlatego, że byli Polakami, poniosło ten ciężar zsyłki. W tym dniu zadumy nad polskim losem, nad całym bohaterskim i tragicznym polskim wiekiem XX, oddajemy hołd tym wszystkim, którzy dla niej ponieśli najwyższa ofiarę, oddając swoje życie. Dziś trzeba pamiętać, że świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń II wojny światowej coraz częściej odchodzą. Odchodząc, każdy z nich, nic nie mówiąc, przekazuje nam słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza „... jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Nigdy nie zapomnimy waszego męczeństwa, nigdy nie zapomnimy, że wchodząc do sowieckich kibitek, mieliście na ustach ten święty dla Polaków okrzyk „jeszcze Polska nie zginęła”. Związek Sybiraków ma przypominać przede wszystkim młodemu pokoleniu historię Polski w walce o niepodległość.

My żyjemy w czasach, w których nie musimy w tak wielki sposób wykazywać męstwa związanego z ojczyzną, powinniśmy więc pamiętać o tych, którzy tam zginęli, o tych, którzy dlatego, że nazywali się Polakami, ponieśli najwyższą cenę. – przedstawienie ….

Chcemy zaproponować Państwu wykonanie pieśni, która towarzyszyła Polakom podczas różnych manifestacji patriotycznych i w swoim czasie pełniła rolę hymnu narodowego – to „Rota”. Słowa tej pieśni napisała Maria Konopnicka w 1901 roku w proteście wobec nasilającej się germanizacji polskich dzieci w pruskim zaborze. W 1910 roku do tekstu poetki Feliks Nowowiejski skomponował muzykę i po raz pierwszy pieśń została wykonana w Krakowie podczas wielkiej uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 500 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. 

„O mój rozmarynie” – to jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich. Znajduje się prawie we wszystkich śpiewnikach żołnierskich okresu I wojny światowej.

Tekst pieśni złożony jest z kilkunastu zwrotek, jest dziełem wielu autorów, wśród nich hr. Wacława Denhoffa-Czarnockiego podporucznika I Brygady Legionów. Zależnie od miejsc akcji i wydarzeń dopisywano nowe zwrotki. Ludowa melodia pieśni pochodzi z XVII wieku. Pieśń rozpowszechniła się w latach I wojny światowej. Od tego czasu należy do najczęściej śpiewanych piosenek żołnierskich. W okresie II wojny światowej Szare Szeregi otaczały dbałością wszystkie utwory z I wojny światowej. Każdy ,,Zawiszak'' i prawie każde dziecko w wieku „Zawiszackim” (12 – 14 lat) znało patriotyczne wiersze, pieśni i piosenki swoich ojców. Między innymi „O mój rozmarynie” – piosenkę, z którą Legiony Polskie pod wodzą Józefa Piłsudskiego rozpoczęły swój marsz ku niepodległości. Rozmaryn – ozdobny krzew o niebieskich lub białych kwiatach, symbol miłości i wesela. I popłynęła pieśń przez kolejne pokolenia... chociaż jej twórcy (autor słów i kompozytor) zawieruszyli się gdzieś w mrokach dziejów. 

„Pierwsza Kadrowa (Raduje się serce)”

Piosenka powstała w sierpniu 1914 roku. Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszała z Krakowa na bój z Moskalami śpiewając piosenkę o swojej kompanii na znaną melodię ludową „Siwa gąska, siwa”. Tekst tej piosenki napisał dziewiętnastoletni żołnierz Kadrówki - Tadeusz Oster-Ostrowski, a autorem kilku dalszych zwrotek jest Wacław Kazimierz Łęcki „Graba”. 

„Przybyli ułani pod okienko”

Ta wesoła piosenka powstała w 1914 roku. Autorem tekstu jest Feliks Gwiżdż - dziennikarz, działacz niepodległościowy. W czasie I wojny był oficerem Czwartego Pułku Piechoty Legionów. Po wojnie senatorem RP, a w latach II wojny światowej oficerem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie aresztowany przez komunistów, nie przeżył więzienia. 

„Maszerują strzelcy / Szara Piechota /”

Pieśń powstała prawdopodobnie pod koniec I wojny światowej. Powszechnie śpiewana w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Melodię tej pieśni skomponował Leon Łuskino - literat, kompozytor i pułkownik Wojska Polskiego. Za twórcę tekstu podawany jest Bolesław Lubicz-Zahorski.

„Hej, hej ułani”

Należy do najpopularniejszych pieśni śpiewanych w czasie I wojny światowej, ale pieśń prawdopodobnie pochodzi z okresu Księstwa Warszawskiego. Nie znamy jej autorów. 

„Pierwsza Brygada”10 sierpnia 1924 roku w przemówieniu wygłoszonym z okazji III Zjazdu Legionistów Józef Piłsudski miał powiedzieć: „Dziękuję za tę najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. Melodia tej pieśni pochodzi sprzed 1914 roku i jest dziełem nieznanego kompozytora. Wykonywała ja orkiestra stacjonującego w Kielcach Syberyjskiego Pułku Piechoty Rosyjskiej, jako marsz. W 1917 roku do melodii marsza dołączony został tekst. Do jego autorstwa przyznawało się dwóch legionistów: Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Hałaciński - zamordowany później w Katyniu.Pierwsza Brygada” była ulubioną pieśnią Wojska Polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dziś rozbrzmiewa podczas uroczystości patriotycznych jako hymn Wojska Polskiego.

Z pieśni współczesnych chcemy zaproponować  Państwu „ Hymn o domu” zespołu Zayazd. Autorem słów jest Lech Makowiecki, twórca wyjątkowy. Ma on świadomość swej patriotyczno- historycznej misji i niesamowitą wrażliwość. Nie epatuje patosem, nie nadużywa wielkich słów. Jego unikatowy, naturalny sposób narracji, szczerość i żarliwość przesłania- wszystko to wyzwala u słuchaczy ogromne emocje, przywraca normalność i odwieczną gradację wartości, wzrusza, uczy…

MODLITWA (Obudź się Polsko), to piosenka z kolejnej płyty autorstwa Lecha Makowieckiego. Zawarte na krążku ballady mają edukować i uwrażliwiać słuchacza na Historię naszego kraju, a także ukazywać drogę rozwoju w oparciu o polską tradycję.

Zakończenie 

Te pieśni są dowodem polskiego trwania, budzą wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Są dowodem historii naszego narodu. Były zawsze i niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej a dla naszych dzieci – współczesnych Polaków, niech będą szansą na zakorzenienie we własnej kulturze i historii.

Śpiewajmy i pokazujmy te pieśni następnym pokoleniom, gdyż, jak mówi sentencja „ Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”. Dziękujemy za Państwa obecność, za wspólne śpiewanie.

3.Zadanie nr 4 - Nauka dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej

Nasi uczniowie nauczyli się śpiewać wielu pieśni patriotycznych mających swoją długoletnią historię takich jak np.:  „Rota”, „O mój rozmarynie”,”Pierwsza Kadrowa”,”Przybyli ułani pod okienko”, „ Maszerują strzelcy”, ale również nie zabrakło współczesnych piosenek „Hymn o domu”, „ Obudz się Polsko”.Wszystkie zostały zaprezentowane przez naszych uczniów podczas uroczystego ogniska patriotycznego. Młodsi uczniowie potrafią zaśpiewać piosenkę pt.:”Jesteśmy Polką i Polakiem”

4.Zadanie nr 5- Nauka tańca ludowego

Dzieci z klasy 2  nauczyły się  tańczyć polki warszawskiej 

5.Zadanie nr 6 - Nauka wiersza o tematyce patriotycznej .

 Chętni uczniowie zaprezentowali  wybrane wiersze autorstwa  Władysława Bełzy „ Co kochać”,”O celu Polaka”, „Modlitwa polskiego dziewczęcia”  itp.Laureaci szkolnego przeglądu recytatorskiego reprezentowali szkołę w gminnym konkursie recytatorskim w PSP w Białej.

6.Zadanie nr 7 – Zorganizowanie Kącika „ Piękna nasza Polska cała”  o tematyce patriotycznej.

Kącik przez długi czas zdobił szkolny korytarz.

7.Zadanie nr 9 – Zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową .

Dzieci podczas zajęć świetlicowych poznały takie zabawy ludowe jak : „Talarek”, „ Poszło dziewczę po ziele”, „ Miotlarz” 

8.Zadanie nr 11 – „Na skrzydłach historii ” . 

Prezentację multimedialną  o naszej małej miejscowości –Naramice, wykonał  uczeń klasy VIII – Miłosz Mrugała.Została ona umieszczona na portalu społecznościowym facebook dnia 27.12.2018

9.Zadanie nr 12 – Wysłanie pocztówki swojej miejscowości 

Własnoręcznie  wykonane  pocztówki Naramic przez uczniów klas 1-2 , zostały wysłane pod wskazany adres

10.Zadanie nr 13 „ Napisz kartkę Bohaterom”.

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie z klasy 2 wraz pozostałymi uczniami naszej szkoły wysłali również kartki zaadresowne do żyjących bohaterów walk o wolność.

11.Zadanie nr 14 – Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”.

W konkursie wzięło udział  22 uczniów naszej szkoły z klas I-VIII.Jury oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych.

12.Zadanie nr15 – „Dzień Mody Patriotycznej” .

Pokaz wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów. Jury nagrodziło najciekawsze kreacje bonami do sklepiku szkolnego.

13.Zadanie nr 16 – „ Drzewo Pamięci” .

Na placu szkolnym posadziliśmy pamiątkową brzozę z okolicznościową tablicą. Obok drzewa ,dzieci zakopały kapsułę pamięci w której umieszczone zostały przesłania i prośby o zachowanie pokoju na świecie  dla następnych pokoleń

14.Zadanie nr 19 – Turniej wiedzy patriotycznej.

Podczas zajęć świetlicowych  dzieci rozegrały turniej „ Kocham cię, Polsko

15.Zadanie nr 20 – Zawody sportowe.

 Dnia 31 października  w naszej szkole odbył się międzyklasowy turniej unihokeja pod hasłem: „Sto minut gry w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Mecze były rozgrywane na przerwach międzylekcyjnych oraz na wybranych lekcjach. Zgłoszeni do turnieju  zawodnicy z poszczególnych klas rozegrali wspólnie 10 meczów, każdy mecz trwał 10 minut.

Realizacja projektu przyniosła nam wiele satysfakcji, wzruszeń  ale i radości , za co serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tak ciekawym projekcie "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" .Dzięki podjętym działaniom godnie uczciliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.Mamy nadzieję, że tym sposobem wzbudziliśmy uczucie patriotyzmu i umiłowania ojczyzny wśród naszych dzieci.

Koordynator projektu :  Justyna Halusiak oraz nauczycielki:  Sylwia Fertała, Anna Jajczak, Bożena Leszczyńska i Ewelina Bednarek.

Piękna Nasza Polska cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości.


Strona projektu


Zobacz wszystkie wpisy
od Justyna HalusiakWyślij wiadomość
do Justyna Halusiak

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Halusiak