scenariusze zajęć i artykuły
Ewaluacja wewnętrzna szansą wprowadzania zmian
numer: Kwiecień 2011 ( sprawdź dostępność)
dział: Zarządzanie placówką edukacyjną
etykiety: dyrektor, menadżer, nauczyciel, przedszkole, ewaluacja, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny
autor: Barbara Szeląg

Pobierz ten artykuł
Ten plik można pobrać za pomocą SMS lub wpisując kod do pobierania.
informacje o pliku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), określające wymagania wobec wychowania przedszkolnego, które skupione są na wypełnieniu zadań wobec dziecka oraz wobec rodziców, szczególną rolę przypisuje ewaluacji. Podstawowe cele modelu sprawowania nadzoru pedagogicznego to: umożliwienie zespołom (dyrektorom wraz z nauczycielami) efektywnej pracy nad poprawianiem jakości pracy przedszkoli przez przekazanie informacji na temat tej jakości; dostarczenie informacji i narzędzi do sprawdzania poziomu wypełniania przez przedszkola wymagań określonych w rozporządzeniu; umożliwienie dokonywania analiz dotyczących jakości pracy przedszkoli.


W swoim artykule Autorka przedstawiła korzyści wynikające z ewaluacji dla funkcjonowania placówki przedszkolnej i osób w niej zatrudnionych, opisała, na osiągnięcie jakich efektów pozwala jej przeprowadzenie oraz omówiła trzy komponenty, które powinna zawierać ewaluacja w pracy nauczyciela.