Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 648.08 kb
Stron: 3
Id: 1531

Dobro dziecka istotą edukacji

Kinga Kurczek   Listopad 2011

Dom rodzinny, przedszkole to miejsca, w których kierowanie się dobrem dziecka kształtuje i ubogaca każde postępowanie względem niego. Dobro dziecka w rodzinie to zaspokajanie podstawowych potrzeb, zapewnianie opieki, wykształcanie nawyków, organizowanie warunków do rozwoju w zgo... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

potrzeby dzieckaprzedszkoleszkoła

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Listopad 2011

Dom rodzinny, przedszkole to miejsca, w których kierowanie się dobrem dziecka kształtuje i ubogaca każde postępowanie względem niego. Dobro dziecka w rodzinie to zaspokajanie podstawowych potrzeb, zapewnianie opieki, wykształcanie nawyków, organizowanie warunków do rozwoju w zgodzie z wartościami, aby dziecko mogło wzrastać w poczuciu miłości i wzajemnego szacunku. Dobro dziecka w przedszkolu to umiejętne zorganizowanie przestrzeni wokół dziecka w oparciu o znajomość jego potrzeb, możliwości i umiejętności. Przestrzeni, która będzie ewaluować zgodnie z rozwojem dziecka i zwiększaniem się jego potencjału intelektualnego. Warto przyjrzeć się bliżej temu abstrakcyjnemu pojęciu dobra i sprawdzić, czy jest ono powszechnie i jednoznacznie rozumiane.


W artykule przeczytamy m.in. o poglądach na dobro dziecka w edukacji, zapoznamy się z rozważaniami na temat dziecka jako podmiotu/przedmiotu wychowania oraz z próbą określenia, na czym polega dobro dziecka.