Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 694.72 kb
Id: 6192

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o reformie oświatowej?

Dariusz Skrzyński   Styczeń 2017

"(...)Od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. (...) Nie będzie już rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół. Projekt zakłada wprowadzenie na poziomie przepisów ustawy regulacji określających obowi... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.
Pomoce dydaktyczne 1

Zobacz również

nauczycielnowa podstawa programowapodstawa programowaprawo oświatowereforma oświatowaszkoła

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Styczeń 2017

"(...)Od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. (...) Nie będzie już rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół. Projekt zakłada wprowadzenie na poziomie przepisów ustawy regulacji określających obowiązkowe treści, które przedszkole musi uregulować w swoim statucie. Treści te w większości zostały przeniesione z obowiązującego rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i szkół. Uregulowano sprawy, które muszą znaleźć się w statucie przedszkola: • nazwę i typ przedszkola oraz nazwę i siedzibę organu prowadzącego, • cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. (...)"

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania