Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 919.82 kb
Stron: 5
Id: 1836

Akty prawne obowiązujące w przedszkolu

Dariusz Skrzyński   Maj 2012

Fragment artykułu: Przepisy prawa oświatowego nie są tworzone odrębnie tylko dla przedszkoli, co oznacza, że dotyczy ich większość przepisów odnoszących się do szkół. Stanowi o tym wprost przepis art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że ilekroć w przepisach je... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

dyrektorkontrola zarządczamenadżernauczycielprawo oświatoweprzedszkolecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Maj 2012

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Fragment artykułu:
Przepisy prawa oświatowego nie są tworzone odrębnie tylko dla przedszkoli, co oznacza, że dotyczy ich większość przepisów odnoszących się do szkół. Stanowi o tym wprost przepis art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć również przedszkole. Bliźniacza regulacja znajduje się w Karcie Nauczyciela. W praktyce jednak większość przepisów nie dotyczy przedszkoli. A to utrudnia dyrektorom rozeznanie się w systemie prawa. Warto zatem wskazać najważniejsze akty prawne odnoszące się do przedszkoli.
Akty prawne obowiązujące w przedszkolu dzielą się na akty prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia) i akty prawa miejscowego (w przypadku przedszkoli przede wszystkim uchwały rady gminy i zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Ustawa jest aktem prawnym o charakterze ogólnym, uchwalonym przez parlament w określonym trybie. Obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w ustawie powstaje w chwili wejścia ich w życie. Każda ustawa musi zostać opublikowana. Dotyczy to również rozporządzeń czy uchwał rady gminy. Sposób publikacji aktów prawnych reguluje ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 17 poz. 95 z późn. zm.). Periodykiem, w którym publikowane są ustawy, jest Dziennik Ustaw RP. Nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadza m.in. obowiązek publikowania dzienników urzędowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Przed wejściem w życie nowelizacji dzienniki urzędowe wydawano zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Stan ten miał jednak charakter przejściowy i wraz z wejściem w życie nowelizacji wprowadzona została reguła, zgodnie z którą dzienniki urzędowe będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, z małymi wyjątkami. Ponadto po wejściu w życie nowelizacji dzienniki urzędowe powinny być wydawane z zachowaniem pozycji w danym roku kalendarzowym. Oznacza to rezygnację z dotychczasowego wewnętrznego podziału dzienników urzędowych na numery i strony. Tym samym od 1 stycznia 2012 r. akty prawne, np. ustawy, rozporządzenia publikowane w dziennikach urzędowych (np. Dzienniku Ustaw) wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, bez numeru dziennika, np. Dz.U. z 2012 r. poz. 15. Przy wyszukiwaniu poszczególnych aktów prawnych można skorzystać z elektronicznej wersji Dziennika Ustaw (np. www.dziennikiurzedowe.gov.pl).


Z dalszej części artykułu dowiemy się:

  • jakie ustawy regulują pracę polskich przedszkoli;
  • czym są rozporządzenia i które z nich mają zastosowanie w funkcjonowaniu przedszkola;
  • jakie są kompetencje rady gminy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w odniesieniu do przedszkoli.
 
Artykułowi towarzyszy:
  • pakiet wzorów dokumentów (47 wzorów, 130 stron) do kontroli zarządczej w przedszkolu autorstwa pana Dariusza Skrzyńskiego, które można pobrać ze strony www.blizejprzedszkola.pl/kontrolazarzadcza

Objętość artykułu: 5 stron.

 
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz