Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

,,Mamo, tato - proszę nie pal!" - projekt profilaktyczno-edukacyjny


Wydarzenie dodał(a) Ewa Świątek
ponad 10 lat temu, wyświetleń 5967


Wpis został sprawdzony przez moderatora

 

Temat działania: ,,Mamo, tato- proszę nie pal!”-przedszkolny projekt profilaktyczno- edukacyjny

Cele działania:
 

 • Wyrobienie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie wiedzy dzieci dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego i skutków palenia papierosów.
 • Wzrost kompetencji dzieci w zakresie:
  - umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach,
  - umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.
 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.


Opis działania:


Czas trwania projektu: marzec - maj

Opracowanie projektu: Ewa Świątek

Grupa wiekowa realizująca projekt: 5-6-latki

Ilość dzieci realizujących projekt: 96 dzieci

Nauczycielki realizujące projekt: Lidia Szymonik, Irena Turska, Renata Gradzińska

Formy realizacji projektu:

 • zajęcia profilaktyczno- edukacyjne, artystyczne w poszczególnych grupach dzieci,
 • spotkania z rodzicami,
 • inscenizacja baśni,
 • wystawy prac plastycznych,
 • happpening,

Środki dydaktyczne: stroje do inscenizacji baśni, rekwizyty, elementy scenografii- zamek, na płótnie, ogród kwiatowy, magnetofon, nagrania piosenek, przybory plastyczne- bibuła, farby, brystole kolorowe, papier ozdobny

Współpraca ze środowiskiem:

 • rodzice –pomoc w przygotowaniu strojów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy-pani Barbara Banajska i jej podopieczni
 • MGOK – pani Patrycja Sus- plastyk

I etap- wprowadzenie tematu

Przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych wg programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej.


Tematyka zajęć profilaktycznych:

 1. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 2. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 3. Jak unikać dymu papierosowego?


Tematyka zajęć edukacyjnych:

 1. Dziecko widzem w teatrze.
 2. Dziecko aktorem w teatrze.


II etap-aktywność badawcza dzieci
 

 1. Wybór bajki do inscenizacji.
 2. Nawiązanie współpracy z instruktorem teatralnym.
 3. Włączenie do inscenizacji i wykonania części scenografii podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.
 4. Dobór obsady do zaplanowanego przedstawienia.
 5. Podział dzieci na grupy zadaniowe:
  • Grupa aktorów w tym królewicze, królewny, dworzanie, rycerze
  • Grupa plastyków
  • Grupa scenografów
 6. Przygotowanie afiszu teatralnego.
 7. Uczestnictwo raz w tygodniu w próbach(piątek).
 8. Włączenie rodziców do pomocy przy wykonaniu strojów dla małych aktorów.


III etap- zakończenie
 

 1. Wystawienie na scenie MGOK-u baśni antytytoniowej ,,Dwa królestwa” oraz zorganizowanie wystawy prac plastycznych ,,Mamo, tato nie pal!”Przebieg:

Dzień 27 czerwca 2010r. MGOK w Ożarowie - sala widowiskowa.

 • Powitanie i zaproszenie przez wicedyrektor przedszkola Ewę Świątek do obejrzenia:
 • kabaretu w wykonaniu uczestników ŚDS w Ożarowie
 • prezentacja multimedialną ,,Proszę nie pal!” opracowanej przez kierownik ŚDS Jolantę Sobczyk
 • baśni antytytoniowej pt. ,,Dwa królestwa” w wykonaniu wychowanków z grupy ,,Wiewióreczki” i ,,Smerfy” PP w Ożarowie, której scenariusz powstał w oparciu o baśń ,,Zabójcza broń” opracowanej przez uczniów SP w Poddębicach.

W baśni mamy skontrastowane dwa światy; Królestwo Tytonia, w którym pali się papierosy, zatruwające wszystko i wszystkich oraz Królestwo Świeżości - świat bez dymu - zdrowy świeży. W przedstawieniu wystąpili:

Czarnoksiężnik Petulio - którego rolę odegrał pan Dariusz Rupp - uczestnik ŚDS
jego żona Zatruta Petunia - Weronika Osiak- uczennica ZSO im. E. Szylko
ich syn Zgniłek – Michał Madej – przedszkolak z grupy ,,Smerfy”
król Czyste Niebo - pan Lech Pankos- uczestnik ŚDS
królowa Chmurka i narrator - pani Magdalena Wrona- uczestnik ŚDS
i ich dzieci: Winterfresh- Wiktoria Waliszewska –przedszkolak z grupy ,,Wiewióreczki”
Orbit - Oliwia Kosmala-przedszkolak z grupy ,,Wiewioreczki”, Marguerita - Gabriela Bielawa, Dinek- Otylia Krociak.


Wystąpili także mieszkańcy Krainy Świeżości oraz strażnicy obu zamków, w których role odgrywały dzieci z grup ,,Wiewióreczki” i ,,Smerfy”.


Na zakończenie pani dyrektor PP w Ożarowie Jolanta Gołąb wraz z kierowniczka ŚDS Jolantą Sobczyk podziękowały inicjatorce i organizatorce projektu wicedyrektor PP Ewie Świątek, także paniom Irenie Turskiej,
Barbarze Banajskiej, Lidii Szymonik, Renacie Gradzińskiej za przygotowanie do występu aktorów i duży wkład w przygotowanie scenografii. Wszyscy przygotowujący baśń zostali obdarowani upominkami(książeczki, maskotki, słodycze)ufundowanymi przez Urząd Gminy w Ożarowie. Dnia 15 czerwca 2010r. baśń antytytoniowa została wystawiona dla uczniów gimnazjum ZSO im E. Szylko w Ożarowie i zaproszonych gości.
Opis uzyskanych efektów:

 • Chętna, systematyczna i satysfakcjonująca praca dzieci.
   
 • Zwiększenie się wiedzy na temat szkodliwości biernego palenia.
   
 • Wyrobienie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacji gdy dorośli palą papierosy w ich obecności.
   
 • Wzrost świadomości rodziców na temat szkodliwości palenia w obecności dzieci.
   
 • Zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności przez dzieci i nauczycielki.
   
 • Integracja z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
   
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupach.
   
 • Wzbudzenie zainteresowania wśród środowiska lokalnego.
   
 • Promowanie przedszkola i działań antytytoniowych w środowisku.
   

Wnioski z realizacji:

-Stosowanie metody projektów przez nauczycielki przedszkola w kolejnych latach pracy.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie
Urząd Gminy w Ożarowie


Uzasadnienie zgłoszenia:

Podjęliśmy się opracowania i realizacji tego projektu ponieważ jak wskazują badania w zakresie uwarunkowań procesu uzależnienia od nikotyny już u dzieci w wieku 5-6 lat kształtują się postawy wobec palenia papierosów dlatego jako wychowawcy chcieliśmy mieć wpływ na kształtowanie się tych właściwych postaw. Pracując metodą projektu przedszkolnego przekonaliśmy się iż jest to metoda pracy integrująca wiele środowisk, ucząca współpracy, planowania i odpowiedzialności nauczycieli- dzieci-rodziców i tak jak w przypadku naszego projektu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dlatego pragniemy ja rozpowszechniać w środowisku przedszkolnym.

 

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Świątek