Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Lubimy książki

Wydarzenie dodał(a) Anna Siuda ( komentarzy)
Dodane tydzień temu, wyświetleń 63

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Działania podjęte w celu rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci w roku szkolnym 2016/2017 w PP 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Grupa III.

 1.  Zorganizowanie wspólnie z dziećmi „kącika książki”. Ustalenie zasad korzystania z kącika książki. Dzieci mają możliwość stałego korzystania z książeczek. Powstał dodatkowo kącik do czytania (stolik, krzesełka, lampka do oświetlenia miejsca pracy).
 2.  Prezentowanie różnego rodzaju książek: encyklopedie, informatory, słowniki, popularno – naukowe, atlasy, albumy, książki dla dzieci oraz czasopism.
 3.  „Kącik słuchania bajek - magnetofon, płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, gdzie dzieci mogą słuchać ulubionych utworów.
 4.  Nawiązanie współpracy ze szkołą: udział w spotkaniach na zaproszenie szkół. Czytanie przedszkolakom książek przez nauczycieli i uczniów w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zajęcia w bibliotece szkolnej.
 5.  Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dział dla Dzieci. Dzieci uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych z cyklu „Akademia Przedszkolaka”. Głównym elementem spotkania było głośne czytanie wybranych utworów klasyki dziecięcej przez bibliotekarzy. Systematyczne wypożyczanie przez nauczyciela książek do czytania wprzedszkolu. Udział w spotkaniach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”: spotkania z autorami książek, czytanie przez znane osoby.
 6.  Udział w przedstawieniach teatralnych wystawianych na scenie oraz spektaklach organizowanych w przedszkolu. Dzieci zapoznały się z interpretacją utworów literackich w wykonaniu prawdziwych aktorów.
 7.  Utwory literackie były inspiracją do prac plastycznych. Dzieci malowały, rysowały, kolorowały ilustracje do słuchanych bajek, opowiadań, przedstawiały ulubionych bohaterów, wykonywały pacynki oraz rekwizyty związane ztreścią baśni i bajek. Zgodnie z miesięcznymi planami pracy, po przeczytaniu bajek, po przedstawieniach teatralnych. Udział w konkursie „Bohaterowie ulubionych baśni i bajek”, wykonanie pacynki rybaka do bajki „O rybaku i złotej rybce”.
 8.  Codzienne czytanie dzieciom w grupie. Po obiedzie dzieci odpoczywają i w wygodnej dla siebie pozycji, leżąc lub siedząc, słuchają opowiadań, bajek, baśni czytanych przez nauczyciela.
 9.  Organizowanie spotkań czytelniczych w przedszkolu - czytanie dzieciom przez zaproszonych do naszego przedszkola gości: sportowcy, osoby wykonujące różne zawody.
 10.  Inscenizowanie utworów. Zabawy dramowe, w teatr. Wyrażanie gestem i ruchem treści wierszy. Zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej. Wykorzystanie: kącika teatralnego, pacynek, kukiełek.
 11.  Korzystanie z „Kącika wymiany książek”. Wypożyczanie polega na zamianie własnej książeczki dziecka na inną znajdującą w przedszkolnej biblioteczce.
 12.  Interpretacja tekstów – recytacja, małe formy teatralne, piosenka. Wykorzystanie poznanych wierszy (tekstów literackich) podczas organizowania imprez przedszkolnych .
 13.  Wykorzystywanie wszelkich nadarzających się okazji do prezentowania literatury i głośnego czytania. Podczas zabaw dowolnych dzieci były zachęcane do oglądania książeczek obrazkowych, książek i albumów np. przyrodniczych, czasopism dziecięcych w kąciku książki. W ten sposób rozbudzano u dzieci zainteresowanie książką jako źródłem wiedzy.
 14.  „Ulubione książeczki” – umożliwienie dzieciom zaprezentowania ulubionej książeczki przyniesionej z domu. Próby opowiadania ulubionej bajki w oparciu o ilustracje zawarte w książeczkach.
 15.  Zajęcia organizowane z wykorzystaniem kącika książki np.:
 • „Grzyby” – oglądanie atlasu grzybów. Ukazanie różnorodności świata grzybów. Utrwalanie pojęć: grzyby jadalne, grzyby trujące. Rozwijanie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy.
 • „Wystrój mieszkania” – oglądanie katalogów.
 • „Zwierzęta przygotowują się do zimy” – oglądanie albumów przyrodniczych. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o sposoby przygotowania zwierząt do zimy: zasypianie, zmiana futra, gromadzenie zapasów. Rozwijanie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy
 • „Ziemia i jej mieszkańcy” – oglądanie albumów i encyklopedii. Wyszukiwanie informacji na temat zwierząt mieszkających pod ziemią. Rozwijanie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy.
 • „Zaczęło się od koła” – oglądanie albumów i encyklopedii. Zrozumienie, jakie znaczenie dla ludzi miało wynalezienia koła.
 • „Pojazdy” – oglądanie katalogów z różnymi samochodami. Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych.
 • „Nad książką” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Poznanie możliwości korzystania z encyklopedii, atlasów, książek kucharskich, książek telefonicznych. Rozwijanie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy.
 • Zrealizowano temat kompleksowy związany z książkami: „Książki, książeczki”. Dzieci poznawały budowę książki, etapy jej powstawania. Zaznajamiały się z zasadami dotyczącymi korzystania z książek, z potrzebą szanowania książek i dbania o nie. Wzbogacały słownik o nowe wyrazy: autor, ilustrator, grafik, okładka, strona tytułowa, ilustracja, tekst Wykonywanie własnych książeczek. Np.: „Kocia książeczka”, „Moja książeczka”.

16. „Czytający rodzice”. Spotkania z dziećmi w czasie relaksacji - odpoczynek poobiedni i czytanie im przez chętnego rodzica wybranych bajek, opowiadań, wierszy.

17. Przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządne Jastrzębie, Księgarni Book-Book oraz Rady Osiedla „Gwarków”, prezentowali przedszkolakom wybrane pozycje literatury dla dzieci: „Czarna krowa”, „Stefek Burczymucha” i inne. Ponadto przekazali na rzecz przedszkola kilka książek dla dzieci.

Komentarze