Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - „SMOK WAWELSKI -SYMBOL KRAKOWA ”


Wpis dodał(a) Małgorzata Lewińska
tydzień temu, wyświetleń 37


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Z okazji 50-lecia powstania rzeźby Smoka Wawelskiego Samorządowe Przedszkole nr 99 w Krakowie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Smok Wawelski Symbol Krakowa”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „SMOK WAWELSKI -SYMBOL KRAKOWA ”                     

Termin:

Konkurs rozpoczyna się 06.05  i trwa do 29.05.2022 r.

Cel konkursu:

  • uczczenie 50-rocznicy powstania rzeźby smoka,
  • poznanie  krakowskiej legendy „O Smoku Wawelskim”,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, 
  • promocja  dzieci uzdolnionych plastycznie,
  • przedstawienie dziecięcego postrzegania świata w formie plastycznej,
  •  rozwijanie kreatywności, pobudzanie wyobraźni,
  • integrowanie dzieci poprzez sztukę.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci  przedszkolnych w wieku  od 3-6 lat.

2. Każde przedszkole może nadesłać:

  • dwie prace w kategorii 3-4 lata
  • dwie prace w  kategorii 5-6 lat.

3.Technika wykonania: dowolna, płaska,  format A4.

4. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.

5. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek  dziecka, nazwę, adres, telefon i e-mail  placówki, oraz  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. Metryczkę wypisujemy komputerowo.

6.Prace należy dostarczyć osobiście lub  przesłać pocztą  do dnia 30.05.2022r.  na adres organizatora (liczy się data stempla).

Samorządowe Przedszkole nr 99

os. Stalowe 10, 31-921 Kraków

tel/fax 12 644 32 05

Konkurs „Smok Wawelski-symbol Krakowa”

7. Laureaci I, II i III miejsca w obydwu kategoriach, otrzymają  dyplomy i nagrody przesłane pocztą, a pozostali  uczestnicy konkursu  oraz nauczyciele-opiekunowie,  dyplomy i  podziękowania drogą mailową.

8. Nadesłanych prac nie zwracamy. Zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie  danych osobowych do celów wyeksponowania pracy w placówce  i opublikowania wyników  na stronie  internetowej i facebooku organizatora.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia (załącznik) i dołączenie go do pracy.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 czerwca 2022r., a przesłanie nagród i dyplomów  do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

11. Wyniki konkursu będą ogłoszone na  stronie www.blizejprzedszkola.pl. oraz na stronie  internetowej i facebooku organizatora.

                                                                           Organizatorzy:

                                             mgr Małgorzata Lewińska  692 084 527

                                             mgr Kamila Krawczyk     506 990 795 

                                             mgr Katarzyna Kołodziej-Ścigalska  660 040 283

                                                                           

 

Komentarze

Wyślij wiadomość do Małgorzata Lewińska