Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ AKCJI „WIRUSOOCHRONA"


Wpis dodał(a) Klaudia Szota
3 tygodnie temu, wyświetleń 74


Wpis został sprawdzony przez moderatora

MIEJSCE REALIZACJI: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „MOTYLKI” (6-latki) - Przedszkola Miejskiego nr 31 im. Jana Brzechwy
                                        w Sosnowcu - mieszczący się w Szkole PodstawoweJ nr 33 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu

OSOBA PROWADZĄCA ZAJAĘCIA: mgr Klaudia Szota

TERMIN REALIZACJI: 05. – 08. 03. 2021

CELE:  

  • wzbogacanie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia i higieny;
  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych;
  • przyswojenie dzieciom prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych;

MATERIAŁY EDUKACYJNE WYKORTZYSTANE NA ZAJĘCIACH: 

_____________________________________________________________

OPIS PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ:

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. Biorąc pod uwagę aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 od 15 lutego w przedszkolach na terenie województwa Śląskiego rozpoczęła się akcja informacyjno-edukacyjna zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pt. „Wirusoochrona”. Partnerami niniejszej akcji byli m. in.: Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Celem jej było wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

               Działania edukacyjne, przeprowadzone celem realizacji zamierzeń wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, zostały włączone w zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze realizowane, w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W grupie dzieci 6-letnich „Motylki”  – zostały wdrożone w dwóch częściach: część pierwsza dotyczyła podstawowych zasad higieny oraz postępowania w czasie wzrostu zachorowań na koronawirusa – przeprowadzona została 05. 03. 2021; część druga – przeprowadzona 08. 03. 2021r. – tyczyła się sposobów dbania
o zdrowie, a tym samym ograniczenia możliwości zachorowania na choroby przenoszone drogą kropelkową.

 

#lekcjaHIGIENY (część pierwsza) - 05. 03. 2021

    Pierwszą część realizacji zamierzeń akcji  zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego rozpoczęłam od utrwalania prawidłowych postaw prozdrowotnych.
Wykorzystując technologię cyfrową zaprezentowany został film edukacyjny „Bakterie i wirusy oczami Justyny Litwin”, który miał na celu przypomnienie i utrwalenie czym są wirusy i bakterie, a także zapoznanie z różnicami pomiędzy zakażeniami wirusowymi, a bakteryjnymi. Dla zwrócenia dzieciom uwagi na sposób rozprzestrzeniania się chorób wykorzystałam wiersz Jana Brzechwy pt. „Katar”.

Na podstawie materiałów dołączonych przez organizatora wskazałam swoim podopiecznym objawy oraz różnice pomiędzy przeziębieniem, a grypą. Dla urozmaicenia zajęć postanowiłam zaprezentować im różne rodzaje  TERMOMETRÓW  omawiając przy tym ich funkcje i sposoby użycia. Zaproponowałam, aby wszyscy dobrali się w pary i wypróbowali termometry
na sobie – tym samym ucząc ich odczytywania temperatury ciała wskazanej na termometrze.

Zwracając szczególną uwagę na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i dużą liczbę zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2), część prowadzonych przeze mnie działań edukacyjnych miała na celu utrwalenie podstawowych zasad postępowania podczas trwającej pandemii, takich jak: częste mycie rąk i ogólna higiena osobista, obowiązek zasłaniani ust i nosa w przestrzeni publicznej, a także zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób.

Pamiętając o tym, jak ważne jest rozwijanie u dzieci wszelkich kompetencji kluczowych zaproponowałam wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Papierowa maseczka”. Podczas zajęć kreatywnych, każde z dzieci miało możliwość zaprojektowania i wykonania autorskiej maseczki. Wszyscy wykazali się ogromną pomysłowością.

Szczególną wagę miało zaznaczenie dzieciom znaczenia higieny osobistej jako podstawowego środka zapobiegającego przenoszenia się wirusów. W tym celu poprowadziłam zajęcia warsztatowe utrwalające prawidłowy sposób mycia rąk – zajęcia odbyły się w szkolnej toalecie, podczas których wykorzystano wszelkie niezbędne do tego celu przybory/środki higieniczne.

Podsumowanie nabytej, podczas zajęć, wiedzy zostało dokonane poprzez wspólne rozwiązywanie krzyżówki oraz kolorowanie, dostarczonych przez organizatora, kolorowanek tematycznych.

W ramach ujednolicenia działań dydaktycznych na płaszczyźnie przedszkoleódom, starałam się zachęcić rodziców/opiekunów do współpracy poprzez wdrożenie projektu z cyklu „mama, tata i ja” polegającego na wykonaniu
w domu wspólnie z rodzicami plakatu promującego zdrowy tryb życia pt. „Jak dbać o zdrowie i nie dać się chorobie?”.

 

#lekcjaHIGIENY ( część druga )- 08. 03. 2021

               Druga część, przeprowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych,
w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej, pt. „Wirusoochrona” – dotyczyła podstawowych zasad zdrowego stylu życia.

Zwróciłam szczególną uwagę na zdrowe odżywianie – ponieważ dobrze zbilansowana dieta połączona z aktywnością fizyczną to doskonały sposób na zachowanie dobrego stanu zdrowia. Aby przybliżyć moim wychowankom tematykę zdrowego żywienia wykorzystałam film edukacyjny „Zachowaj równowagę”, na którym znany kucharz Pascal Brodnicki propaguje zasady zdrowego odżywiania w codziennej diecie i omawia „Piramidę Zdrowego Żywienia”.

Na podstawie filmu – wykorzystując szarfy gimnastyczne oraz przygotowane wcześniej ilustracje różnych produktów spożywczych – dzieci stworzyły schemat Piramidy Zdrowego Żywienia, w którym umieściły „zdrowe” produkty. Poza piramidą przedszkolaki umieściły te ilustracje, na których przedstawione były produkty uznane za „niezdrowe”. Każde z dzieci aktywnie uczestniczyło w zajęciach i chętnie wypowiadało się na temat „zdrowych i niezdrowych produktów”.

Dla urozmaicenia zajęć i chęci wzbogacenia treści dydaktycznych o dodatkowe informacje-ciekawostki – przygotowałam karty zawierające naturalne, domowe sposoby na zapobieganie chorobom, a także takie, które pozwalają przyspieszyć leczenie, np. przeziębienia czy grypy.

Po wysłuchaniu, przygotowanych przeze mnie, porad dzieci postanowiły zamieścić je na tablicy – samodzielnie tworząc ekspozycję zatytułowaną „ZDROWE ODŻYWIANIE”.

               Kolejnym elementem zdrowego stylu życia, na który zwróciłam dzieciom uwagę, było odpowiednie ubieranie się. Wyjaśniłam im, nawiązując do zajęć poświęconych zapoznaniu się z termometrem, jak bardzo istotne jest odpowiednie dopasowanie ubrania do panujących warunków atmosferycznych.

Po omówieniu skutków, jakie może przynieść przegrzanie lub wychłodzenie organizmu spowodowane złym ubiorem – zaproponowałam zespołową zabawę twórczą, która polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu odpowiedniego ubrania dla papierowych kukiełek wykonanych przez dzieci. Wykorzystując kostkę do gry - wplotłam do zajęć plastycznych drobny element matematyczny: każde z dzieci wykonało rzut kostką, a ilość wyrzuconych oczek odpowiadała wybranemu zjawisku atmosferycznemu:

Po ustaleniu jakie ubrania maja zostać wykonane – wszyscy ochoczo i z uśmiechami na buzi zabrali się do pracy
– a pomysłów było mnóstwo i każdy z nich był oryginalny.

Każdy z małych projektantów chciał zaprezentować swoją kukiełkę ubraną w autorski strój – dopasowane do konkretnych warunków atmosferycznych. Aby rozpoznanie było łatwiejsze – przedszkolaki wpadły na pomysł, żeby wykonać dodatkowy rysunek (piktogram) przedstawiający wylosowaną przez siebie „pogodę”, do której dopasowywali ubrania swoich kukiełek.

Podsumowaniem drugiej części zajęć z „Wirusoochrony” była prezentacja plakatów wykonanych przez dzieci i ich rodziców w ramach, zaproponowanego i wdrożonego przeze mnie projektu z cyklu „mama, tata i ja”  - pt. „Jak dbać
o zdrowie i nie dać się chorobie?”
. Uczestnicy projektu zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami.

 

 

Komentarze

Wyślij wiadomość do Klaudia Szota