Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 2856.42 kb
Stron: 2
Id: 3036

W jedności siła (Program Edukacyjny Wartości Życia)

Maria Jaśkiewicz   Grudzień 2012

Fragment artykułu: Dziecko z natury jest nastawione na zaspokajanie własnych potrzeb. Pierwszą grupą, z jaką się identyfikuje, jest rodzina. Współcześni rodzice, często zabiegani, nie zawsze mają możliwość kształtowania w małym człowieku otwartości na innych ludzi. W wyniku tego dzieci mają ... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (1.23 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

pięciolatekProgram Edukacyjny Wartości Życiascenariusz zajęćsześciolatekwychowanie do wartości

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Rozwój moralny i wychowanie

Więcej z tego numeru

Grudzień 2012

Fragment artykułu:
Dziecko z natury jest nastawione na zaspokajanie własnych potrzeb. Pierwszą grupą, z jaką się identyfikuje, jest rodzina. Współcześni rodzice, często zabiegani, nie zawsze mają możliwość kształtowania w małym człowieku otwartości na innych ludzi. W wyniku tego dzieci mają trudności z wchodzeniem w interakcje, z właściwą komunikacją, często są samolubne i egocentryczne. Coraz trudniej adaptują się do nowych warunków, izolują się, preferują samotne spędzanie czasu, najchętniej przed komputerem. To przedszkole daje dziecku szansę na świadome rozwijanie postaw prospołecznych, na budowanie więzi.
Każdy wychowanek powinien być traktowany indywidualnie. Należy szukać w nim tego, co dobre, choć czasami ukryte, oraz dążyć do wzmacniania poczucia jego wartości. Uświadamiajmy dzieciom, że są równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej, uczmy okazywania szacunku innym, spokojnego współdziałania, tolerancji, odpowiedzialności, prostoty. Szanując indywidualność każdego wychowanka, dążymy do budowania więzi społecznych, do jedności.

Na główną część tekstu składa się scenariusz zajęć „W jedności siła” dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, w którym założono realizację następujących celów ogólnych:

  • nabycie wiedzy o jedności i doświadczanie jej w grupie;
  • doskonalenie umiejętności werbalizacji swoich przemyśleń i przeżyć dotyczących wartości, jaką jest jedność;
  • kształtowanie umiejętności wyrażania wartości jedność poprzez aktywność werbalną, muzyczną, plastyczną.