Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Jan Amos Jelinek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej i medialnej. Realizował szereg projektów badawczych dla ustalenia efektywności edukacyjnej programów komputerowych dla dzieci, a także analizuje sposób rozumowania dzieci w różnych dziedzinach nauki (np. astronomii) celem projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych. Propaguje naukę organizując szkolenia i warsztaty w całej Polce we współpracy z Akademią Edukacji BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Prowadzi internetowy portal dla rodziców oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej www.dzieciecafizyka.pl. Jest autorem gier edukacyjnych: Geokom, LABirynt, Mistrz Getriko i Kubik.

Jan Amos Jelinek

Aktywne filtry