Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

O zapisach w dzienniku raz jeszcze

Ewa Zielińska   
Listopad 2013

(…) W poprzednim i w aktualnym rozporządzeniu wymaga się od nauczyciela odnotowywania obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu. Szkoda, że ten zapis w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego pozostał bez zmian. Z mojego rozeznania i rozmów z nauczycielkami i dyrektor... więcej
Pobierz plik

Ten plik można pobrać bezpłatnie.

Jak pobierać?
Informacje o pliku
Typ pliku: pdf
Wielkość pliku: 650.84 kb
Stron: 5
Id: 3685

Zobacz również

dyrektor
nauczyciel
prawo oświatowe
przedszkole

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów:
dyrektor
nauczyciel
prawo oświatowe
przedszkole


lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Listopad 2013

W tym praktycznym, popartym konkretnymi przykładami artykule przeczytasz:
  1. o dokumentowanie przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym;
  2. o tym, jak prowadzić zapisy w dzienniku według obowiązujących przepisów – zapisy te dotyczą organizacji pracy nauczyciela:
  • w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci;
  • podczas realizacji treści programowych (w obszarach wynikających z Podstawy programowej).
Z jego treścią powinien się zapoznać każdy nauczyciel!
(…) W poprzednim i w aktualnym rozporządzeniu wymaga się od nauczyciela odnotowywania obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu. Szkoda, że ten zapis w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego pozostał bez zmian. Z mojego rozeznania i rozmów z nauczycielkami i dyrektorami przedszkoli wynika, że na przestrzeni ostatnich lat wypracowano skuteczne sposoby odnotowywania pobytu dzieci na poszczególnych zajęciach. W przedszkolach, w których nie ma elektronicznego systemu rejestrowania przychodzących i wychodzących dzieci, nauczycielki odnotowują w dzienniku tylko godzinę wejścia i wyjścia dziecka z sali. Jeżeli dziecko weszło do sali o godzinie 8.00, a wyszło o godzinie 16.00, to oczywiste jest, że korzystało ze wszystkich zajęć organizowanych przez nauczycielkę w ciągu ośmiu godzin pobytu w przedszkolu (wszystkich zajęć, a więc tych realizujących podstawę programową, jak i dodatkowych – jeżeli takie są prowadzone – na które zapisali dziecko rodzice). Codzienne rejestrowanie godziny przyjścia (wyjścia) dziecka do przedszkola jest dla nauczycielki sytuacją trudną, gdyż zamiast prowadzić zajęcia indywidualne (zespołowe) o charakterze kompensacyjnym, zajmuje się kontrolowaniem czasu. Jest to również dla nauczycielki często sytuacja niekomfortowa, ponieważ wysłuchuje ona od rodziców uwag na temat dokładności pomiaru czasu (zegarek naręczny rodzica wskazuje inny czas niż ścienny wiszący w sali). W niektórych placówkach obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu wyznaczona jest godzinami podanymi przez rodziców w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Jeżeli dziecko przebywa dłużej, niż zadeklarowali rodzice, wówczas nauczycielka w dzienniku zajęć odnotowuje ten fakt. Wszystko, co do tej pory przedszkola wypracowały i co się sprawdziło, jest dobre. Nie może być tak, że nauczycielka rozpoczynając kolejne zajęcie w dzienniku, odnotowuje obecność każdego dziecka.