Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 835.88 kb
Id: 2883

Na jesiennym straganie [scenariusze zabaw i zajęć]

Beata Bielska   Wrzesień 2012

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z nowego cyklu „Radość i twórczość, czyli jak rozbudzić ciekawość do nauki”! Cykl zabaw „Radość i twórczość” to propozycja efektywnego treningu przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Celem prezentowanych ćwiczeń jest naucze... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (6.15 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

cykl Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?edukacja międzykulturowagrafomotorykajesieńmatematykanauka czytanianauka pisaniarozwój manualnyscenariusz zajęć

Więcej z działu

Gotowość szkolna

Więcej z tego numeru

Wrzesień 2012

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z nowego cyklu „Radość i twórczość, czyli jak rozbudzić ciekawość do nauki”!
Cykl zabaw „Radość i twórczość” to propozycja efektywnego treningu przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Celem prezentowanych ćwiczeń jest nauczenie dzieci rozwijania swoich zainteresowań i nowych kompetencji ukierunkowanych na doświadczanie i eksperymentowanie.
Przedszkolaki mają talent! Musimy tylko im pokazać, że nie wszystko jest znane i każdy ma możliwość odkrycia czegoś nowego.


Fragment artykułu:

Rozpoznanie twórczego potencjału to docenienie możliwości dzieci oraz ich wzmacnianie i nagradzanie. Niezwykłą rolę w tym procesie odgrywa kreatywny nauczyciel. Specyfika tych oddziaływań polega na doradzaniu, wsparciu oraz bliskości, ale niekoniecznie bezpośredniej. W treningu twórczości efektywne staje się podejście intuicyjne. Intuicyjność oznacza między innymi wykorzystanie fantazji, przeczucia i emocji oraz umiejętne posługiwanie się analogią symboliczną, na którą zwraca uwagę Wiliam Gordon. W całokształcie oddziaływań najważniejsze jest dziecko i jego działania – twórcze, to nie znaczy odkrywcze, lecz nowatorskie dla samego przedszkolaka. Przejawiają się one poprzez: ekspresję słowną, muzyczną i ruchową; wyobraźnię twórczą i spontaniczność, zabawę improwizowaną; zainteresowanie, które wyzwala aktywne zachowania; motywację, skłonność do współdziałania i współpracy w grupie.
Zabawy ekspresyjne zaliczane są do zabaw twórczych. Takich właśnie zabaw prowadzi się w przedszkolach bardzo dużo. Interesujące i niezwykłe są zadania z zakresu techniki dla dzieci. Rozwiązywanie problemów o charakterze wynalazczym zaproponował między innymi E. de Bono: „Rower dla listonosza”, „Zaprojektuj rakietę kosmiczną” czy „Zaprojektuj maszynę do zabawy” (S. Popek, Warszawa 1988).
Maluchy szukają także sensu w codzienności, dlatego zadają mnóstwo pytań, aby pogłębić swoją wiedzę. Doświadczenia i eksperymenty są podstawą edukacji. To one wspomagają naturalną potrzebę eksploracji u dzieci. Właśnie w przedszkolu nasze pociechy mają najwięcej czasu i możliwości do takiego treningu przed szkołą. Prezentowane propozycje gier i zabaw budzą zainteresowanie zjawiskami fizycznymi, rozwijają twórcze myślenie (myślenie dywergencyjne), inteligencję oraz zainteresowanie dziecka otaczającym światem. To radość i twórczość jednocześnie.

W dalszej części artykułu znajdziemy liczne przykłady zabaw:

  • rozwijających myślenie matematyczne;
  • z zakresu czytania i pisania przez działanie;
  • z zakresu kreatywnych zajęć grafomotorycznych;
  • z zakresu zjawisk w przyrodzie (obserwacja i eksperymenty);
  • z zakresu historii innych kręgów kulturowych;
  • a także konstruktywnego humoru i pracy z mandalami.
Artykułowi towarzyszy:
  • scenariusz zajęć „Na jesiennym straganie” uwzględniający ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz doskonalenie sprawności manualnej i graficznej.
Objętość artykułu: 6 stron.