Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 835.88 kb
Id: 2883

Na jesiennym straganie [scenariusze zabaw i zajęć]

Beata Bielska   Wrzesień 2012

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z nowego cyklu „Radość i twórczość, czyli jak rozbudzić ciekawość do nauki”! Cykl zabaw „Radość i twórczość” to propozycja efektywnego treningu przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Celem prezentowanych ćwiczeń jest naucze... więcej
Pobierz

Zobacz również

cykl Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?edukacja międzykulturowagrafomotorykajesieńmatematykanauka czytanianauka pisaniarozwój manualnyscenariusz zajęć

Więcej z działu

Gotowość szkolna

Więcej z tego numeru

Wrzesień 2012

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z nowego cyklu „Radość i twórczość, czyli jak rozbudzić ciekawość do nauki”!
Cykl zabaw „Radość i twórczość” to propozycja efektywnego treningu przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Celem prezentowanych ćwiczeń jest nauczenie dzieci rozwijania swoich zainteresowań i nowych kompetencji ukierunkowanych na doświadczanie i eksperymentowanie.
Przedszkolaki mają talent! Musimy tylko im pokazać, że nie wszystko jest znane i każdy ma możliwość odkrycia czegoś nowego.


Fragment artykułu:

Rozpoznanie twórczego potencjału to docenienie możliwości dzieci oraz ich wzmacnianie i nagradzanie. Niezwykłą rolę w tym procesie odgrywa kreatywny nauczyciel. Specyfika tych oddziaływań polega na doradzaniu, wsparciu oraz bliskości, ale niekoniecznie bezpośredniej. W treningu twórczości efektywne staje się podejście intuicyjne. Intuicyjność oznacza między innymi wykorzystanie fantazji, przeczucia i emocji oraz umiejętne posługiwanie się analogią symboliczną, na którą zwraca uwagę Wiliam Gordon. W całokształcie oddziaływań najważniejsze jest dziecko i jego działania – twórcze, to nie znaczy odkrywcze, lecz nowatorskie dla samego przedszkolaka. Przejawiają się one poprzez: ekspresję słowną, muzyczną i ruchową; wyobraźnię twórczą i spontaniczność, zabawę improwizowaną; zainteresowanie, które wyzwala aktywne zachowania; motywację, skłonność do współdziałania i współpracy w grupie.
Zabawy ekspresyjne zaliczane są do zabaw twórczych. Takich właśnie zabaw prowadzi się w przedszkolach bardzo dużo. Interesujące i niezwykłe są zadania z zakresu techniki dla dzieci. Rozwiązywanie problemów o charakterze wynalazczym zaproponował między innymi E. de Bono: „Rower dla listonosza”, „Zaprojektuj rakietę kosmiczną” czy „Zaprojektuj maszynę do zabawy” (S. Popek, Warszawa 1988).
Maluchy szukają także sensu w codzienności, dlatego zadają mnóstwo pytań, aby pogłębić swoją wiedzę. Doświadczenia i eksperymenty są podstawą edukacji. To one wspomagają naturalną potrzebę eksploracji u dzieci. Właśnie w przedszkolu nasze pociechy mają najwięcej czasu i możliwości do takiego treningu przed szkołą. Prezentowane propozycje gier i zabaw budzą zainteresowanie zjawiskami fizycznymi, rozwijają twórcze myślenie (myślenie dywergencyjne), inteligencję oraz zainteresowanie dziecka otaczającym światem. To radość i twórczość jednocześnie.

W dalszej części artykułu znajdziemy liczne przykłady zabaw:

  • rozwijających myślenie matematyczne;
  • z zakresu czytania i pisania przez działanie;
  • z zakresu kreatywnych zajęć grafomotorycznych;
  • z zakresu zjawisk w przyrodzie (obserwacja i eksperymenty);
  • z zakresu historii innych kręgów kulturowych;
  • a także konstruktywnego humoru i pracy z mandalami.
Artykułowi towarzyszy:
  • scenariusz zajęć „Na jesiennym straganie” uwzględniający ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz doskonalenie sprawności manualnej i graficznej.
Objętość artykułu: 6 stron.