Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Muzyka i muzykowanie w pokonywaniu trudności komunikacyjnych

Elżbieta M. Minczakiewicz   Luty 2013

Pełny tytuł: Muzyka i muzykowanie w pokonywaniu trudności komunikacyjnych u dzieci z deficytami uwagi i pamięci Tekstowi towarzyszą gotowe narzędzia: pomoce dydaktyczne przydatne do realizacji wyżej opisanych zajęć, które można pobrać TU; materiały diagnostyczno-metodyczne... więcej
Pobierz Pomoce dydaktyczne 1
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (3.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

logopediamowamuzykapamięć i uwagapotrzeby dziecka

Więcej z działu

Rozwój mowy

Więcej z tego numeru

Luty 2013

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Pełny tytuł: Muzyka i muzykowanie w pokonywaniu trudności komunikacyjnych u dzieci z deficytami uwagi i pamięci

Tekstowi towarzyszą gotowe narzędzia:
  • pomoce dydaktyczne przydatne do realizacji wyżej opisanych zajęć, które można pobrać TU;
  • materiały diagnostyczno-metodyczne w opracowaniu E. M. Minczakiewicz:
  1. Arkusz zachowania się dziecka w zabawie;
  2. Karta badania motoryki artykulacyjne;
  3. Skala subiektywnej oceny funkcjonowania społecznego dziecka z objawami diagnozowanych u niego deficytów uwagi i pamięci;
  4. Kwestionariusz do badania struktury społecznej oraz wzajemnych relacji i więzi w rodzinie;
  5. Suita zabaw i pląsów z ilustratorami i emblemami.
Wyżej opisane materiały znajdziesz TU.

W artykule 
znajdziemy m.in. materiał przygotowany przez Autorkę - przykłady zajęć logopedycznych z dziećmi z diagnozą wad i zaburzeń mowy (z deficytami uwagi i pamięci) z zastosowaniem form muzycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości ich rozwoju. Tematyka proponowanych zajęć koncentruje się wokół zjawisk przyrodniczo-atmosferycznych związanych z wiosną.

Fragment artykułu:
Nie do przecenienia jest wpływ aktywności muzycznej na strategie postępowania logopedycznego w przezwyciężaniu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z deficytami uwagi i pamięci. Termin trudności w uczeniu się (learing disabilities – LD) wprowadził do pedagogiki specjalnej S. Kirk w 1963 roku i praktycznie od tego momentu uważany jest on za twórcę tej subdyscypliny pedagogiki specjalnej, którą dziś coraz częściej określamy mianem „pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się” (por. W. Dykcik, 2001). Określenie trudności w uczeniu się jest nieprecyzyjne. Budzi wiele kontrowersji, a niekiedy wywołuje dyskusje w wyniku pojawiających się nieporozumień, zwłaszcza między rodzicami a profesjonalistami (por. W. Pilecka, 2001). Trudności w uczeniu się mogą pojawiać się na różnym poziomie edukacji, zarówno przedszkolnej, jak i szkolnej. Polegają one na tym, że dziecko (przedszkolak bądź uczeń) nie potrafi w czasie przewidzianym planem i programem nauczania przyswoić sobie ani określonej wiedzy, ani też niezbędnych mu w życiu umiejętności.
Zaistniałe u dzieci trudności mogą stanowić istotną przyczynę, a zarazem pierwszy etap niepowodzeń w nauce, a nawet diagnozowanych u nich poważnych zaburzeń w zachowaniu. Zaburzenia w zachowaniu się dziecka oraz niezadowalające postępy w opanowaniu niezbędnych umiejętności (np. przebywania z innymi, samodzielnego mycia rąk, śpiewania, malowania czy układania budowli z klocków) są zwykle sygnałem do tego, aby zająć się nim serdecznie, szukając tego prawdziwej przyczyny.
(…) W niniejszym opracowaniu przedstawiam kilka propozycji muzycznych o charakterze twórczym, które zostały zastosowane w pracy z dziećmi z trudnościami, z wadami i zaburzeniami mowy – w celu zminimalizowania zaistniałych trudności, a nawet – w miarę możliwości – ich wyeliminowania oraz zażegnania konfliktów między dziećmi (rówieśnicy) i dorosłymi (rodzice, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci).
 

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania