Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny "Ekologiczne jajo wielkanocne"


Konkurs dodał(a) Sabina Burdek
3 miesiące temu, wyświetleń 834


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tygryski" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: "Ekologiczne jajo wielkanocne". Konkurs jest skierowany do dzieci z dwóch grup wiekowych: 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki. 

Organizator: Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tygryski” w Krakowie – oddział Centralna.

Koordynatorzy: Sabina Burdek, Agnieszka Bogdał

Adres placówki: ul. Centralna 43C, 31-586 Kraków

Czas trwania konkursu: 1.03.2024 – 20.03.2024.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości ekologicznej przez wykorzystywanie w pracy surowców wtórnych,
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
 • rozwijanie poczucia estetyki,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich nauczycieli

z podziałem na dwie grupy konkursowe 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki,

 • każda placówka może dostarczyć maksymalnie po jednej pracy w dwóch kategoriach wiekowych,
 • praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną,
 • praca płaska, format A4,
 • do każdej pracy powinna być dostarczona metryczka (załącznik nr 1) - prace nieposiadające metryczki nie będą brane pod uwagę w konkursie,
 • prace należy dostarczyć do 20.03.2024r. do budynku Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tygryski” w Krakowie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem KONKURS „Ekologiczne jajo wielkanocne”,
 • do pracy obowiązkowo należy dołączyć: oświadczenie rodziców:
  o wyrażeniu zgody na udział w konkursie plastycznym oraz akceptacji regulaminu konkursu (załącznik nr 1) oraz oświadczenie nauczyciela dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2),

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tygryski” i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.03.2024r.

Kryteria oceny prac:

 • estetyka wykonanych prac,
 • wkład własny dziecka,
 • oryginalność, pomysłowość,
 • zgodność pracy z tematem.

Ocena prac:

 • prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tygryski” w Krakowie – oddział Centralna oraz na stronie internetowej bliżejprzedszkola.pl w zakładce konkursy i wyniki,
 • przewidywane są trzy nagrody główne w dwóch kategoria wiekowych (I, II, III miejsce). Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowanie przesłane drogą pocztową,
 • wszystkie prace zostaną wyeksponowane w galerii na terenie przedszkola.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1

 

KARTA UCZESTNICTWA METRYCZKA:

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………..........

Wiek dziecka …………………………………………………………………….

Dokładny adres i numer telefonu placówki………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna konkursu………………………………

…………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki…………………………………………………………….

Adres e-mail nauczyciela – opiekuna…………………………………………….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez
Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tygryski” w Krakowie
Konkursie Plastycznym „Ekologiczne jajo wielkanocne”

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka....................................................................................

                                                                                                                              (imię i nazwisko)  

w Konkursie Plastycznym „Ekologiczne jajo wielkanocne”.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu placówki) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej
w materiałach związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

………………………..                                             ……….…………..………………………

Dodatkowe informacje

Termin: 2024-03-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tygryski " w Krakowie - oddział Centralna
Centralna 43C
31-586 Kraków
600 884 838

Zobacz wszystkie wpisy
od Sabina BurdekWyślij wiadomość
do Sabina Burdek

Scenariusze zajęć


Szukasz scenariuszy zajęć na różne okazje? Sprawdź naszą bazę gotowych scenariuszy.

bliżej MAX nowość

Nieograniczony dostęp do scenariuszy, filmów oraz piosenek. Bliżej MAX łączy wszystkie nasze usługi w jeden wygodny i tani abonament! Subskrybując bliżej MAX, otrzymujesz także 10 pobrań, które możesz użyć do dowolnych pomocy dydaktycznych ze strony www.blizejprzedszkola.pl 


Komentarze

Wyślij wiadomość do Sabina Burdek

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!