Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Moje wymarzone wakacje w Polsce


Konkurs dodał(a) Anna Puchalska
miesiąc temu, wyświetleń 551


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci pt.:

„Moje wymarzone wakacje w Polsce”


 

Konkurs organizowany dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych


 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 17 w Elblągu

 2. Cele konkursu to:

 • Przybliżenie najmłodszym ciekawych miejsc w Polsce na spędzenie wakacji

 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

 • Rozwijanie zainteresowania podróżami po Polsce

 • Kształtowanie wyobraźni twórczej


 

 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.

   

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wybraną przez siebie techniką plastyczną.

   

 • Format prac: dowolny

   

 • Konkurs odbywa się drogą internetową. Uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres:
   

p17aniap@wp.pl

w tytule: „Moje wymarzone wakacje w Polsce” do 14.06.2022 r.

 

 • Ilość prac: jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) podpisane wg wzoru:(imię i nazwisko dziecka, wiek oraz placówka do której uczęszcza)

 • Dodatkowo każde zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (Załącznik nr. 1 do Regulaminu) zawierającą zgodę rodziców oraz zgodę nauczyciela. (skan lub zdjęcie)

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają niespersonalizowane dyplomy a ich opiekunowie podziękowania za udział w konkursie, które zostaną przesłane e-mailem.

 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i nauczycieli, na rzecz Organizatora oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację pracy konkursowej na stronie internetowej Przedszkola nr 17 w Elblągu.

 • Organizator powoła Komisję Konkursową do oceny prac. Zostanie przyznane I, II i III miejsce. Przy ocenie prac najwyżej będzie punktowana samodzielność wykonania, pomysłowość, zgodność pracy z tematem, stopień trudności technik i staranność.

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplom, a ich opiekunowie podziękowania, które zostaną przesłane pocztą.

 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.06.2022 r. na stronie internetowej przedszkola : www.przedszkole17.elblag.pl

 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie przedszkola.

 • Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową

Serdecznie zapraszamy !

Załącznik nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Po zapoznaniu się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Moje wymarzone wakacje w Polsce” organizowanego przez Przedszkole nr 17 w Elblągu zgłaszam udział mojego dziecka:

1. Imię i nazwisko (dziecka) autora pracy

...........................................................................................….................................................................

2. Nazwa przedszkola

………………………………………………………....……………………………………................

4. Imię i nazwisko nauczyciela

………………………………………………………………………....................................................

5. Adres e-mail nauczyciela

………………………………………………………………………....................................................

Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania moich danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.

_____________________ _____________________

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 17 W ELBLĄGU

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje wymarzone wakacje w Polce” organizowanym przez Przedszkole nr 17 w Elblągu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek, nazwa i numer przedszkola) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r, poz.1000). Wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach pokonkursowych na stronie internetowej Przedszkola nr 17 w Elblągu.

_____________________ _____________________

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

ZGODA NAUCZYCIELA

na przetwarzanie danych osobowych

Ja………………………………………………..

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole nr 17 w Elblągu) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moje wymarzone wakacje w Polsce” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1000).


 

_____________________ _____________________

miejscowość i data podpis nauczyciela

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-06-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 17
Karowa 30
82-300 Elbląg
+48556258100

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Puchalska
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz