Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"MÓJ KOLEGA Z UKRAINY"


Konkurs dodał(a) Małgorzata Kukiełczyńska
miesiąc temu, wyświetleń 423


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Dołączone pliki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kołobrzegu zaprasza dzieci do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 

Regulamin konkursu plastycznego


I. Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 1

ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

II. Cele konkursu:

- Rozbudzanie troski, szacunku i odpowiedzialności za drugą osobę,

- Ukazanie dziecięcego wsparcia dla rówieśników z Ukrainy,

- Poszerzanie wiedzy na temat Ukrainy,

- Promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie inwencji

i kreatywności.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest organizowany dla dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli w całej Polsce.

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem dowolnej techniki.

3. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez dziecko w formacie A3 lub A4.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę placówki.

5. Z jednej placówki mogą być wykonane maksymalnie 2 prace.

6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnione załączniki:

- Kartę zgłoszenia uczestnika do konkursu

- Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 10.06.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres przedszkola:
 

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

z dopiskiem: „Mój kolega z Ukrainy”
 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10.05.18 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn.zm.)

9. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować telefonicznie do organizatorów konkursu pod nr tel. kom.:

669 014 438 – pani Małgorzata Kukiełczyńska

883 411 651 – pani Ewa Niezgoda

IV. Kryteria oceny:

Komisja konkursowa wybierze laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:

- zgodność pracy z tematem konkursu,

- oryginalność wykonania i estetyka pracy,

- samodzielność wykonania pracy.

V. Nagrody:

- Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą na adres placówki.

- Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania, które zostaną przesłane drogą e-mail.

VI. Wyniki konkursu:

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.06.2022 r.

- Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola https://pm1kg.pl/ oraz na portalu blizejprzedszkola.pl

VII. Prawa autorskie:

- Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.

- Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy.

- Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-06-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima
Zygmuntowska 38
78-100 Kołobrzeg
943522712

Komentarze

Wyślij wiadomość do Małgorzata Kukiełczyńska
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz