Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Mali strażnicy przyrody


Konkurs dodał(a) Alicja Buszka
5 miesiące temu, wyświetleń 455


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Mali strażnicy przyrody”

ogólnopolski konkurs plastyczny

 

Cele:

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych .
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 6 i 5 – letnich

 

Forma pracy: indywidualna

 

Format: A4, A3

 

Technika prac: dowolna, płaska

 Metryczkę proszę umieścić z tyłu pracy w prawym górnym rogu.

  Z jednej placówki nadesłać proszę do 3 prac .

 

Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja

Kryteria oceny

  1. Walory artystyczne i estetyczne pracy
  2. Samodzielność wykonania
  3. Pomysłowość w ujęciu tematu

Prace przechodzą na własność organizatora

Prace należy nadsyłać do 20 maja 2022 r.

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26maja 2022 r. odbywać się na stronie internetowej

Do laureatów wysłane zostaną nagrody, a wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu mają możliwość otrzymania potwierdzenia udziału drogą e-mailową.

Adres placówki:
 

Przedszkole nr 22 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Brzechwy

Os. Korfantego

44-240 ŻORY

 

Telefon  kontaktowy: 324343237

Dodatkowych informacji udzielają:

Alicja Buszka

alicjabuszka@gmail.com

 

Załącznik nr. 1

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/jego córki/syna

 

………………………………………………………

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

                                                                                        Podpis rodzica………………………..

 

 

 

 

Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ..................................................................................................................................................                        (imię i nazwisko nauczyciela, e- mail) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole 22 Oddziałami Integracyjny im. Jana Brzechwy w Żorach  danych osobowych .....................................................................................................imię i nazwisko na potrzeby konkursu recytatorskiego pt.” Mali strażnicy przyrody…”   na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE         (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 

………………………………..                                 ……..………………………

(miejscowość i data)                                                            (podpis nauczyciela

 

 

 

                  

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-05-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr.22 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jana Brzechwy
oś.Korfantego
44-240 Żory
324343237

Komentarze

Wyślij wiadomość do Alicja Buszka
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz