Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

SZTUKA LUDOWA MAŁOPOLSKI


Konkurs dodał(a) Anna Dranka-Szot
tydzień temu, wyświetleń 129


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin konkursu

SZTUKA LUDOWA MAŁOPOLSKI

- konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych

   rok szkolny 2021/2022

Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

          

Terminarz konkursu:

 • przyjmowanie prac do 4 lutego 2022 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych: 7 marca 2022 r.

Cel konkursu:

            Założeniem konkursu jest zachęcenie najmłodszych do pokazania w formie plastycznej sztuki ludowej, czyli np: starych drewnianych domów, wnętrz chałupy, zwyczajów i obrzędów dorocznych ( np. chodzenie z szopką betlejemką, grupy kolędnicze - Herody, topienie marzanny, strój ludowy i inne ) itd. Prace powstają pod okiem nauczycieli/opiekunów, których zadaniem jest przybliżyć dzieciom ten temat, jednak same prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci.

            Wyobraźnię dzieci mogą pobudzać czytane baśnie i legendy ludowe, udział w inscenizacjach z wykorzystaniem zabaw, obyczajów i zwyczajów ludowych, związanych ze świętami czy porami roku. Do tego celu można również wykorzystać muzykę i tańce ludowe, a także szeroko pojętą sztukę ludową: malarstwo, zdobnictwo czy strój, które budzą żywe zainteresowania dziecka.

Warunki uczestnictwa i program:

1. W konkursie biorą udział dzieci z przedszkoli Krakowa i województwa małopolskiego oraz wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, niekoniecznie uczestnicy zajęć przedszkolnych. Adresatami konkursu są również dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

2. Na konkurs można przysyłać prace indywidualne i/lub grupowe.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

1) przedszkolaki

2) uczniowie kl. I-III szkół podstawowych

 • prace plastyczne w formacie od A4 do A2
 • technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne)
 • maksymalna ilość prac jednego uczestnika lub grupy: 2
 • przyjmowane będą prace opisane (na wydruku z komputera) zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika (nazwa grupy i ilość dzieci tworzących pracę zespołową), wiek, tytuł pracy, przedszkole (szkoła), adres, opiekun, telefon kontaktowy opiekuna, e-mail opiekuna (źle opisane prace nie będą oceniane)
 • nie będą brane pod uwagę prace z zakresu kultury Krakowa (np. Lajkonik, Rękawka, Smok Wawelski), przedmiotem konkursu jest sztuka ludowa, czyli sztuka małopolskiej wsi

3. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.


4. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace. Finał planowany jest 7 marca 2022 r. Termin ten może ulec zmianie. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

Nagrody:

 • zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
 • dyplomy otrzymują laureaci oraz ich opiekunowie
 • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy
 • nagrody nieodebrane w terminie do dwóch tygodni po finale przechodzą do puli nagród innych konkursów

Zgłoszenia:

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

 ul. Krupnicza 38

31 – 123 Kraków
 

Dodatkowe informacje można uzyskać : adres jw. tel. 430 00 15 w.215,

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl

 

UWAGA!

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej
  i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-02-04
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Dranka-Szot