Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "KOLOROWE PARASOLKI"


Konkurs dodał(a) Anita Stanisławska
tydzień temu, wyświetleń 588


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” w Bielawkach

zaprasza dzieci i nauczycieli do wzięcia udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„KOLOROWE PARASOLKI”

 

ORGANZIATOR:

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”

Bielawki 35 a, 99-300 Kutno

tel. 795131757

e-mail: przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl

 

CELE KONKURSU:

- rozbudzenie wyobraźni  i kreatywności dzieci,

- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci,

- budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi,

- wprowadzenie do przedszkolnego kalendarza nowego święta nietypowego-Dnia Parasolki (10 lutego).
 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat i nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Polski.

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej z parasolką w roli głównej, przedstawiającej jej wielobarwność, możliwości wykorzystania (chroni przed deszczem, śniegiem, słońcem itd.), dziecko może zaprojektować własną parasolkę, zainspirować się parasolkami z innych epok lub obrazów itp.

3. Technika pracy dowolna płaska (bez materiałów nietrwałych).

4. Format pracy do rozmiaru A3.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace wykonane indywidualne.

6. Praca konkursowa powinna zostać z tyłu opatrzona metryczką (zał. 1).

7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (zał. 2).

8. Jury powołane przez organizatora nagrodzi trzy prace w każdej grupie wiekowej, możliwe jest też przyznanie wyróżnień: 3- latki, 4- latki, 5 i 6-latki. 

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy drogą pocztową.

10. Dla pozostałych uczestników i nauczycieli przewidziane są dyplomy i podziękowania, które będą przesłane drogą e-mailową (prosimy nie przysyłać kopert).

 KRYTERIA OCENY:

1. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

-pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu,

- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,

- samodzielność i estetyka wykonania,

- zgodność pracy z regulaminem.
 

TERMINY:

1. Prace należy dostarczyć/przesłać do dn.10 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora, z dopiskiem  „Konkurs plastyczny”:
 

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”

Bielawki 35 a

 99-300 Kutno

 

2.Ogłoszenie wyników nastąpi dn. 21 lutego 2022 r. na stronie organizatora konkursu: www.kolorowyswiatkutno.pl oraz na stronie bliżejprzedszkola.pl
 

INNE:

1. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

2. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Koordynator konkursu: Anita Stanisławska, tel. 795131757,  e-mail: borsuczek151@wp.pl

4.Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień.

 

Zał. 1

METRYCZKA

Imię i nazwisko dziecka:

Wiek dziecka:

Dane przedszkola (adres, telefon, e –mail):

Imię i nazwisko, e-mail nauczyciela prowadzącego:
 

Zał. 2

OŚWIADCZENIE

 Wyrażam zgodę:

- na udział mojego dziecka 

................................................................................................................................                                                                 (imię i nazwisko)  

w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kolorowe parasolki”, organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” w Bielawkach,

-na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm),

-na nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ……………………………                                         ………………………………………………..

         Data                                                                     Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-02-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Niepubliczne Przedszkole "Kolorowy Świat"
Bielawki 35 a
99-300 Kutno
795131757

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anita Stanisławska