Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Bezpieczne ferie"


Konkurs dodał(a) SYLWIA GÓRECKA-WATOŁA
tydzień temu, wyświetleń 319


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„BEZPIECZNE FERIE ”

                                                                                            

 

 1. Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, rozwijanie kreatywności dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, pobudzanie wyobraźni i rozwijanie wrażliwości estetycznej przez dzieci.
   
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
   
 3. Format pracy A3 lub A4, technika pracy jest dowolna. Maksymalnie 2 prace z placówki.
   
 4. Kryteria oceniania: samodzielność dziecka przy wykonywaniu pracy, zgodność z tematem, oryginalność, kreatywność i walory estetyczne.
   
 5. Do pracy plastycznej prosimy dołączyć – tył pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres placówki, numer telefonu, adres e-mail nauczyciela, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.
   
 6. Do pracy plastycznej musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku w celach potrzebnych do realizacji konkursu, w tym do publikacji materiałów na stronie Przedszkola Miejskiego Nr12 w Sosnowcu oraz na stronie magazynu „Bliżej przedszkola”. Prace bez zgody nie będą poddawane ocenie.
   
 7. Prace należy przesłać pocztą na adres:

Przedszkole Miejskie nr 12

ul. I.Mościckiego 26a

41-200 Sosnowiec

„Bezpieczne ferie”
 

 1. Prace należy przesłać do 28.01.2022 r. Decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14.02.2022r. na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie magazynu „Bliżej przedszkola”. Na wskazane dane kontaktowe zostanie przesłana informacja o ewentualnej wygranej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac wraz z informacją z jakiej placówki pochodzą. Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora.
 3. Dla każdego uczestnika zapewniamy pamiątkowy dyplom, dla zdobywców I, II, III miejsca – nagrody rzeczowe, a dla nauczycieli podziękowanie za udział w konkursie.

 

Organizator:

mgr Beata Cetnarska

mgr Sylwia Górecka-Watoła

mgr Magdalena Wieczorkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

                                               

………………..……….…………….

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

 

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka............................................................................................................wiek........ Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego „Bezpieczne ferie” organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr12 w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, wieku mojego dziecka    w związku z udziałem w konkursie.

 ..……….……………..……….

(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: zerowkapm12@gmail.com

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr12
Mościckiego 26a
41-200 SOSNOWIEC
32-266-38-11

Komentarze

Wyślij wiadomość do SYLWIA GÓRECKA-WATOŁA