Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


Konkurs dodał(a) Joanna Schuchmielska
tydzień temu, wyświetleń 356


Wpis został sprawdzony przez moderatora

I. Organizator

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 50 w Rybniku.
 • Konkurs jest organizowany w ramach realizacji programu edukacji patriotycznej pt.: „Mali Patrioci”.

 

II. Cele konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,
 • łączenie różnorodnych technik plastycznych,
 • rozwijanie zainteresowań z różnymi gatunkami literatury dla dzieci,
 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni i fantazji –pobudzenie do aktywności i odkrywania nowych rzeczy,
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

 

III. Zasady organizacyjne

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat i odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu.
 • Technika wykonania prac jest dowolna (bez materiałów sypkich)
 • Format prac: a4 lub a3. 
 • Wszystkie prace powinny mieć na odwrocie przyklejoną wizytówkę zawierającą następujące dane: imię, nazwisko oraz wiek autora, adres placówki prowadzącej, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz podpisany załącznik 1 i 2.
 • Kryteria oceny pracy plastycznej

       – zgodność z tematem

       – estetyka wykonanej pracy

       – wkład pracy własnej  

 • Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace (po jednej z każdej kategorii wiekowej)
 • O wynikach konkursu zadecyduje powołane jury. 
 • Prace na konkurs (ze względu na okres świąteczny oraz czas ferii) prosimy przesyłać 
  od  13 grudnia do 21 stycznia 2021 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Konkurs plastyczny  „Legendy Polskie” na adres placówki:

 

Przedszkole nr 50 w Rybniku

ul. Sztolniowa 29c

44-251 Rybnik

 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 31 stycznia 2022r. na stronie internetowej: https://www.p50.miastorybnik.pl Wszyscy uczestnicy otrzymają drogą mailową dyplomy a nauczyciele podziękowania za udział w konkursie (do samodzielnego wydruku). Nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca zostaną dostarczone do właściwej placówki.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

 

Uwagi:
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy konkursu p. Joanna Schuchmielska, tel. 723472617, p. Justyna Juranek  tel. 511329912.

 

Załącznik 1. 

Wizytówka ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Legendy Polskie”

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………..

2. Wiek uczestnika: ……………………………………………………………………………  

5. Nazwisko opiekuna / nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu: …………………………………………………………………………………………………….

6. Kontakt telefoniczny do nauczyciela prowadzącego …………………………………………

7. Adres placówki prowadzącej:…………………………………………………………………

8. E-mail placówki prowadzącej:………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2.

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..                     w konkursie plastycznym „Legendy Polskie” organizowanym przez Przedszkole nr 50 w Rybniku.

 

……………., dn…………………..                                         Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                           …………………………………………………

 

            

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek

 ...................................................................................................................

                                    (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Legendy polskie” organizowanym przez Przedszkole nr 50 w Rybniku, zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie  https://www.p50.miastorybnik.pl

………., dn……………………………………………  
                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………………………..

imiona i nazwiska rodziców/prawnych  opiekunów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 50 w Rybniku.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału konkursie plastycznym „Legendy Polskie” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wykorzystania wizerunku.

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 50 w Rybniku
Sztolniowa 29c
44-253 Rybnik
723 472 617

Komentarze

Wyślij wiadomość do Joanna Schuchmielska