Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XII Ogólnopolski konkurs plastyczny "Zimowe impresje- przyrodnicze inspiracje"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Sobolewska
3 tygodnie temu, wyświetleń 562


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin

 XII Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego

„Zimowe Impresje - przyrodnicze inspiracje”

 

1. Organizatorami konkursu są:

mgr Katarzyna Sobolewska- Kwiecień oraz mgr Katarzyna Świerzy

nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 16w Katowicach

 2. Cele Konkursu:

 · zachęcanie dzieci do przedstawiania w formie plastycznej własnych przeżyć, doświadczeń.

· zwrócenie uwagi dzieci na piękno oraz różnorodność zimowych zjawisk i krajobrazów,

· promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci

 

 

 3. Termin nadsyłania prac: 18.03.2022 r. 

Prace prosimy nadsyłać na adres:

Miejskie Przedszkole nr 16

ul. Koszalińska 6 A

 40-722 Katowice

tel. 252 53 32

z dopiskiem „Zimowe impresje”

 kontakt:  kasiasobolewska.kwiecien@gmail.com

 4. Placówka uczestnicząca w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace.

 5. Wymogi dotyczące prac:

· Oceniane będą jedynie prace indywidualne

 · Format: A4

 · Technika dowolna

 · Prosimy o zamieszczenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki z załącznika do niniejszego regulaminu.

 

6. Kryteria wyboru i oceny prac: Autorzy prac zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

· Dzieci 3,4-letnie

· Dzieci 5,6-letnie

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca ( I, II, III) Prace będą oceniane przez rodziców i dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach.

8. Nagrody

 · Za zdobycie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy. Sponsorami  nagród w niniejszym konkursie są: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice oraz Wodociągi Katowickie.

 · Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie

  • Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu

 

                                                           

METRYCZKA

Imię i nazwisko autora:

 

Wiek autora:

 

Opiekun artystyczny:

 

Dane przedszkola:

 

 

 

………………………………..

Nazwisko i imię dziecka

Zgoda przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie plastycznym

 ,,Zimowe impresje”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola ) w związku z udziałem w KONKURSIE PLASTYCZNYM – „ Zimowe impresje” zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach. Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy plastycznej mojego dziecka na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr16w Katowicach.

 ……………………………………………….

Czytelny podpis rodzica

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-03-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach
Koszalińska 6a
40-722 Katowice
322525332

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Sobolewska