Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ Let's Sing! II EDYCJA


Konkurs dodał(a) Bogumiła Cichecka
, wyświetleń 383


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Let’s Sing!
 

UWAGA WYDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ NA KONKURS DO 21.01.2022 R.

II EDYCJA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku zaprasza dzieci 5- i 6-letnie do udziału w KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ

 

Cele konkursu:

- Rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych dzieci

- Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym

- Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu

- Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę

- Motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób

- Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
 

Regulamin konkursu:

- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat

- Udział w konkursie może wziąć maksymalnie dwóch uczestników z jednej placówki

- Uczestnicy będą oceniani w jednej kategorii wiekowej 5 i 6 lat

- Uczestnicy powinni wystąpić pojedynczo

- Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę w języku angielskim, podając jej tytuł

- Video z nagrania należy wysłać na adres:

 

konkursprzedszkole12@gmail.com

 

do dnia 31.12.2021 r., plik można również wysłać zapakowany w pliku rar, przez we transfer lub udostępnić link w „Chmurze” i link do chmury wysłać adres mailowy organizatora

- Uczestnik może zaśpiewać z podkładem muzycznym lub acapella

- Kryteria oceny: zgodność z tematem, interpretacja, rekwizyty, walory muzyczne, poprawność językowa

- Oceny wykonawców dokona Jury Przedszkola nr 12 w Rybniku, składające się z organizatorów konkursu oraz wice-dyrektora

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa wysłane pocztą elektroniczną, a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe

- Do zgłoszenia udziału w konkursie, niezbędna jest karta zgłoszenia oraz zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Let’s sing!

II EDYCJA

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

 

WIEK UCZESTNIKA

 

TYTUŁ PIOSENKI

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

 

E-MAIL

 

NAZWA PLACÓWKI

 

TELEFON KONTAKTOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………………. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku w celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu „Let’s sing II edycja” z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
w Rybniku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Wyrażam zgodę na publikację danych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora

(oznaczenie jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola).

Wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka, w celu wzięcia udziału w konkursie.

 

……….…………………………………

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs

Organizator

Przedszkole nr 12 w Rybniku
Zebrzydowicka 182
44-217 Rybnik
032 4243702

Komentarze

Wyślij wiadomość do Bogumiła Cichecka